Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.09.2012

Psykisk skade var en ulykke omfattet af Tryg Forsikring AS’ ulykkesforsikring

Elmer & Partnere


Sagen

Retten på Frederiksberg afgjorde fredag den 31. august 2012, at en kunde hos Tryg Forsikring A/S blev udsat for et ulykkestilfælde, da han i en alder af 31 år efter en sjov tur i byen med vennerne den 2. juli 2008 uberettiget blev anholdt og sigtet af politiet for forsøg på manddrab, mens han spiste morgenmad på McDonalds.


Retten udtaler, at han under dette forløb var centrum i en pludselig hændelse, der var egnet til og rummede fare for at medføre en psykisk skade.


I sin vurdering lægger retten vægt på, at han allerede under og umiddelbart efter frihedsberøvelsen viste en betydelig psykisk reaktion, at anholdelsen blev foretaget for øjnene af en større kreds af personer, herunder hans bekendte, at sigtelsen var aldeles grundløs, og at den alene skyldtes, at han fejlagtigt blev udpeget som mulig gerningsmand.


Retten fandt også de efterfølgende 10 timer, han blev tilbageholdt i detentionen på Station City, omfattet af ulykkestilfældet, idet han efter anholdelsen blev fastholdt i situationen indtil løsladelsen kl. 15.10.


Dermed er hele hændelsesforløbet fra og med anholdelsen kl. 05.05 søndag morgen til og med hans løsladelse kl. 15.10 samme dag fundet omfattet af hans ulykkesforsikring ved Tryg Forsikring A/S, der definerer en ulykke som en ”pludselig hændelse, der forårsager personskade”.


Retten fandt derimod ikke politiets opretholdelse af den grundløse sigtelse i 9 måneder omfattet af pludselighedsbegrebet.


Bemærkninger

Det er meget tilfredsstillende, at retten ved sin afgørelse anerkender, at begrebet ”pludselig hændelse, der forårsager personskade”, kan omfatte andet og mere end det, man umiddelbart opfatter som en klassisk ”ulykke”, når det kan påvises,  1. at forsikringstager har været i centrum for en pludselig opstået begivenhed,

  2. at begivenheden har rummet fare for en psykisk skade, og

  3. at forsikringstager umiddelbart udviste en betydelig psykisk reaktion.


Det er også meget tilfredsstillende, at retten anerkender, at begrebet en ”pludselig hændelse” kan omfatte et efterfølgende forløb, som er udløst af den pludselige begivenhed, hvis forsikringstageren fastholdes i situationen med fare for yderligere personskade.


Der blev under sagen argumenteret for, at også de 9 måneder, hvor sigtelsen blev opretholdt, var omfattet af forsikringsdækningen, idet også dette forløb var betinget af den pludselige begivenhed i form af anholdelsen, og idet han også her blev fastholdt i situationen.


Baggrunden for rettens tilbageholdenhed for så vidt angår de 9 måneder fremgår ikke nærmere af afgørelsen, men er muligvis udtryk for en adækvansvurdering.


Henvendelser om afgørelsen og sagen i øvrigt kan rettes til advokatfuldmægtig Kira Kolby Christensen, der førte sagen for Trygs kunde, eller til advokat Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os