Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
25.09.2009

Rådighedsløn til skattemedarbejder

Elmer & Partnere

Retten i Sønderborg har den 16. september 2009 afsagt dom i en sag, der var anlagt af Dansk Told- & Skatteforbund for et medlem mod SKAT.


Faktum i sagen var følgende:

Medlemmet af Dansk Told- & Skatteforbund havde i en længere årrække alene været beskæftiget med skattespørgsmål. Han havde således erhvervet sig en betydelig viden indenfor dette område og havde målrettet sin efteruddannelse mod netop behandlingen af skattespørgsmål. I forbindelse med fusionen af de statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesmyndigheder blev han placeret som afdelingsleder i en ud af flere indsatsgrupper. Den indsatsgruppe, han var afdelingsleder for, blev senere lagt sammen med en anden indsatsgruppe, der fortsatte, og som led i sammenlægningen blev medlemmet overført fra at arbejde med skattesager til et toldekspeditionscenter, hvor han fremadrettet skulle tage sig af behandlingen af toldsager.


Retten lagde til grund, at sammenlægningen af medlemmets indsatsgruppe med en anden indsatsgruppe var at sidestille med en stillingsnedsættelse i henhold til tjenestemandsloven, og lagde endvidere til grund, at der var stor faglig forskel på skatteområdet og toldområdet samt, at medlemmet ikke havde nogen faglig viden indenfor toldområdet. Det blev endvidere lagt til grund, at medlemmet som afdelingsleder havde det faglige ansvar for afdelingen herunder ansvaret for planlægningen af medarbejdernes faglige udvikling, og en tilfredsstillende varetagelse af disse opgaver måtte kræve et vist fagligt niveau indenfor området. På den baggrund fandt retten ikke, at stillingen i toldområdet kunne anses for passende, og konkluderede derfor, at det pågældende medlem kunne forlange sig afskediget med rådighedsløn.


Sagen blev ført af advokat Peter Breum for Dansk Told- & Skatteforbund, og dommen kan rekvireres ved henvendelse til pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os