Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
16.09.2015

Højesteret fritager privat klient for at betale retsafgift på over 30.000 kr.

Elmer & Partnere


Med hjælp fra Elmer Advokater slipper en privat klient for at betale retsafgift. Sagen blev ført af advokat Gert Willerslev.


Historien:

Sagen drejer sig om, hvorvidt vores klient kunne slippe for at betale retsafgift, da han ankede en byretsdom til Østre Landsret. Klienten havde retshjælpsdækning under sagen for byretten.


Efter Retsafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 3, skal man ikke betale retsafgift, hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, og hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.


Retshjælpsforsikringen var begrænset til 130.000 kr., som blev brugt op i forbindelse med byretssagen. Da vi ankede dommen, opkrævede Østre Landsret mere end 30.000 kroner i retsafgift med den begrundelse, at Retsafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 3 ikke gælder, når retshjælpsdækningen er brugt op under byretssagen.


Med tilladelse fra Procesbevillingsnævnets indbragte vi landsrettens kendelse for Højesteret, og Højesteret har nu slået fast, at landsretten ikke havde ret til at opkræve retsafgift.


Højesteret begrunder sin afgørelse med, at retshjælpsdækningen også omfatter sagens behandling ved landsretten. Hvis vores klient får medhold i landsretten, vil han nemlig få tilkendt sagsomkostninger, og retshjælpsforsikringen vil dermed kunne dække omkostningerne både for byretssagen og for landsretssagen.


Højesteret henviser også til, at udtrykket ”sagen” i Retsafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 3 mest naturligt må forstås som sagen i alle instanser.


Elmer Advokaters kommentarer:

Det ligger nu fast, at retten til afgiftsfritagelse i Retsafgiftslovens § 13, stk. 1 nr. 3, også gælder ved anke af en sag, når retshjælpsforsikringen er udtømt i 1. instans.Flere nyheder
Om os