fbpx

Rygersagen om Prince cigaretten ankes til Højesteret og Elmer Partnere overtager sagen

Efter mere end 8 års behandling frifandt Østre Landsret i begyndelsen af december måned Skandinavisk Tobakskompagni for krav om erstatning til en ryger, der bl.a. er påført varig hjertekarsygdom. Rygeren har besluttet at anke dommen til Højesteret og i den forbindelse er det aftalt, at Elmer & Partnere overtager sagen fra advokat Anker Laden-Andersen, Hjulmand Kaptain, der ikke har den nødvendige tid til at behandle sagen i Højesteret.

Der henvises i øvrigt til pressemeddelelse, der i dag er udsendt.

Henvendelse om sagen kan ske til advokat Karsten Høj.