Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.10.2016

1 million kroner i erstatning for skade sket ved elevatorstopkursus

Kathrine Frøkjær


Landsretten har for nyligt stadfæstet byrettens dom om, at Region Midtjylland er erstatningsansvarlig for en skade, der ramte en portør i hovedet i forbindelse med et kursus i elevatorstop.


Vi førte sagen på vegne af FOA, og deres medlem fik ved dommen ca. 1 mio. kr. efter erstatningsansvarsloven til dækning af svie og smerte og erhvervsevnetab. Skaden havde sideløbende været behandlet ved arbejdsskademyndighederne, og i henhold til arbejdsskadesikringsloven fik han en godtgørelse for 15 % mén og en erstatning for 75 % erhvervsevnetab.


 


ET KURSUS OM ELEVATORER


Tilbage i december 2011 blev der på Regionshospitalet i Holstebro afholdt et kursus for hospitalets portører om udredning af elevatorstop.


FOA’s medlem var en af de deltagende kursister. Han havde i over 25 år været ansat som portør. Han havde aldrig under sin ansættelse haft noget at gøre med hospitalets elevatorer. Det var teknisk afdeling, der stod for dem. I 2011 besluttede hospitalets ledelse, at også portørerne skulle være i stand til at udrede elevatorstop, eftersom deres funktion var besat døgnet rundt. Det pågældende kursus skulle derfor give portørerne den nødvendige indsigt i betjeningen af hospitalets elevatorer til brug for udredning af nødstop.


 


MANGLENDE INFORMATION FØR OG UNDER KURSET


Op til kurset blev de deltagende informeret om tid og sted, men fik ikke nærmere oplysning om indholdet af kurset. Generelt var de fleste portører ret uforstående over for, at de overhovedet skulle lære at betjene elevatorerne og flere var også utrygge ved opgaven.


Kursisterne mødte imidlertid op på angivet tid og sted i deres portørkitler. Først under gennemførelsen af kurset blev de opmærksom på, at de også skulle udenfor på hospitalets tag. De skulle nemlig besigtige forskellige tekniske rum med elevatorspil flere steder på hospitalet. Et af disse spilrum lå på taget, og det var her skaden skete.


 


SKÆRPENDE OMSTÆNDIGHEDER


Flere af de deltagende, der afgav vidneforklaring for retten, fortalte, at kurset blev gennemført under tidspres, og at de derfor blev ”jaget igennem det”. For at komme op til spilrummet, hvor skaden skete, skulle deltagerne ud på taget og op af en fire meter høj stige. Derfra skulle de rundt om hjørnet af spilrummet for at komme ind ad døren.


Modsat flere af de andre spilrum, så var døren til dette spilrum kun 1.48 cm høj, men man kunne ikke se døren, før man var løbet om hjørnet efter at være kravlet op ad stigen. Desuden lå dørtrinnet til spilrummet en ½ meter over jorden. Man var derfor nødt til at tage et højt skridt samt trække sig op og ind i rummet. Samtidig var det meget koldt med nedbør den pågældende dag. Flere af kursisterne fortalte derfor også om, at folk skyndte sig op ad stigen og rundt om hjørnet for at komme ind fra kulden.


Det samme gjorde vores klient, men da han skulle igennem døren, stødte han hovedet kraftigt mod dørkarmen til spillerummet, der var lavet af jern. Dørkarmen var ikke markeret med en advarselsmarkering.


 


SKADEN


Portøren slog sit hoved så voldsomt, at han aldrig blev sig selv igen. Han fik svære senfølger af hjernerystelse i form af bl.a. hovedpiner, koncentrationsbesvær og manglende evne til orientering. Han blev efterfølgende førtidspensioneret.


 


KUNNE ULYKKEN VÆRE UNDGÅET?


Region Midtjylland gjorde under sagen gældende, at portørens ulykke var et hændeligt uheld eller et resultat af hans egen uopmærksomhed. Han burde have set døren og bemærket, at de forudgående havde dukket sig for at komme ind i spilrummet. Det blev også bemærket, at der ikke var andre, der var kommet til skade. Ulykken var derfor selvforskyldt.


I vores optik ændrer dette dog ikke ved, at kursisterne hverken før eller under kurset var blevet behørigt informeret. Ledelsen havde derfor tilsidesat sit grundlæggende ansvar for at værne om portørerne, som intet vidste om elevatorer eller indretningen af spilrum. Man havde ikke fortalt portørerne om de sikkerhedsrisici, som hører med til besigtigelse af elevatorerne på hospitalets område. Særligt blev der ikke på noget tidspunkt – heller ikke ved indgangen til spilrummet på taget – givet information om, at portørerne skulle passe på hovedet, så de ikke kom til skade. Ved tilrettelæggelsen af kurset havde ledelsen dermed på ingen måde taget højde for, at portørerne ville befinde sig på områder, hvor der normalt kun er adgang for elevatorteknikere.


 


BEMÆRKNINGER


Det er meget tilfredsstillende, at landsretten tiltræder byretten afgørelse om, at Region Midtjylland er erstatningsansvarlig for portørens hovedskade.


Landsrettens dom understreger, at ledelsen i alle sammenhænge – også ved efteruddannelse – skal sikre sine medarbejdere mod de risici, der kan være forbundet med opgaven, der skal udføres. Uddannelse inden for et område, medarbejderen ikke sædvanligvis beskæftiger sig med, kræver derfor grundig tilrettelæggelse og information til de ansatte. Frem for alt kræver en sådan efteruddannelse forståelse for, at der er tale om et for medarbejderen nyt og ukendt område.


Dommen er trykt i UfR 2016.3505 V.


 


KONTAKT


Spørgsmål til sagen kan rettes til Kira Kolby Christensen, der førte sagen på vegne FOA og deres medlem.


Flere nyheder
Om os