Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.08.2004

SKOLEPRAKTIKELEV FÅR ANERKENDT SKADE SOM ARBEJDSSKADE

Elmer & Partnere


Skolepraktikelever er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, da de ikke er i et tjenesteforhold til den handelsskole eller tekniske skole, som forestår uddannelsen af skolepraktikelever. Imidlertid findes der i erhvervsuddannelseslovens § 66, stk.2 en bestemmelse om, at skader, der ”skyldes undervisning under arbejdspladslignende forhold” behandles i henhold til arbejdsskadeforsikringslovens regler.


En skolepraktikelev kom til skade i forbindelse med en pause, hvor hun skulle hente et krus i personalestuen. Undervisningsministeriet gjorde gældende, at pauser ikke er omfattet af begrebet ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Østre Landsret har fastslået, at pauser er en normal og integreret del af undervisningen således, at skaden fandt sted under undervisning under arbejdspladslignende forhold.


Nærmere oplysninger om dommen kan fås hos advokat Peter Breum.


Flere nyheder
Om os