Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.09.2009

Skulderlidelse hos bioanalytiker anerkendt som erhvervssygdom - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere

Retten i Århus har ved dom af 8. september 2009 dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at en skulderlidelse, opstået hos en bioanalytiker, er en erhvervssygdom.


Bioanalytikeren havde i en meget lang årrække arbejdet som histolaborant og som en dominerende arbejdsopgave været beskæftiget med, via mikroskopi, at håndtere meget små vævsprøver, herunder udskæring af meget små enheder af parafinblokke med mikrotom. Efter nogle år fik hun en højresidig, og senere tillige en venstresidig, skulderlidelse.


Sagen blev af først Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afvist uden at have været forelagt Erhvervssygdomsudvalget. Danske Bioanalytikere fik foretaget en DVD-optagelse af arbejdsfunktionerne og udtog herefter stævning i november 2006 for at få sagen forelagt Retslægerådet til bedømmelse.


Retslægerådet udtalte i november 2007 bl.a., at arbejdsfunktionerne viste “udadføring over længere tid af begge skuldre”; at højre skulder havde “et vist moment af gentagne bevægelser”; og at der manglede støtte af albuer og håndled.


Retslægerådet fandt endvidere, at der var en relevant tidsmæssig sammenhæng, og på spørgsmålet, om hvorvidt en “konstateret slidgigt i begge skulderhøjdeled med overvejende sandsynlighed skyldtes (hendes) arbejde”, svarede Retslægerådet, at “slidgigt i skulderhøjdeleddet er en hyppig lidelse, hvor betydningen af belastninger i arbejdet er uafklaret.” Retslægerådet udtalte endvidere, at “Jævnfør besvarelsen af tidligere spørgsmål må sagsøgers arbejde anses som en væsentlig risikofaktor”, og “… der er ikke andre kendte årsagsfaktorer.”


Herefter ønskede Ankestyrelsen ved Kammeradvokaten at stille supplerende spørgsmål, og Retslægerådet besvarede disse med erklæring af 24. juli 2008. Sagen blev nu forelagt Erhvervssygdomsudvalget, og dernæst traf først Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afgørelse om fortsat at afvise sagen.


Byretten dømte imidlertid Ankestyrelsen med henvisning til bl.a. de ovenfor fremhævede dele af Retslægerådets svar.


Det er tænkeligt, at Ankestyrelsen anker dommen.


Sagen blev ført af advokat Søren Kjær Jensen for Danske Bioanalytikere på vegne laboranten.


Flere nyheder
Om os