Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
01.10.2010

I strid med ligebehandlingsloven at afskedige pga. familiemæssige forhold

Elmer & Partnere

Retten i Glostrup har ved dom af 27. september 2010 afgjort, at det var i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en kvindelig medarbejder, fordi hun, der var enlig mor, var mindre fleksibel med hensyn til at kunne påtage sig overarbejde i de uger, hvor hun skulle passe sine børn.


I forbindelse med en nedskæringsrunde begrundede en virksomhed opsigelsen af kvinden med følgende:


”Jeg har vurderet du vil have sværere ved at ændre på dine mødetider i de uger, hvor du har børn. Og vi vil ikke kunne planlægge, hvornår vi skal arbejde over, det behov opstår fra dag til dag.”


Retten anførte blandt andet i sine præmisser, at kvindens manglende fleksibilitet skyldtes hendes familiemæssige situation som enlig mor, og at der dermed forelå indirekte forskelsbehandling, som havde en kønsskæv effekt.


Afskedigelsen var dermed i strid med ligebehandlingsloven, og retten tilkendte hende 26 ugers løn eller ca. 175.000 kr. Kvinden havde 1½ års anciennitet.


Henvendelser om sagen, der blev ført af advokat Peter Breum for HK, kan rettes til pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os