Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
28.09.2017

TO SAGER OM ALDERSDISKRIMINATION OMGJORT VED VESTRE LANDSRET

Kathrine Frøkjær


BUPL vandt den 27. september to sager om aldersdiskrimination ved Vestre Landsret.


Afgørelsen viser, at der skal foreligge meget tungtvejende beviser for, at alderen hverken helt eller delvist har spillet nogen rolle for beslutningen om afskedigelse.


 


DE FIRE ÆLDSTE BLEV AFSKEDIGET


En selvejende institution i Randers skulle i 2015 afskedige fire ansatte på grund af faldende børnetal. Institutionens bestyrelse udarbejdede kriterier for udvælgelsen af de medarbejdere, der skulle afskediges. Kriterierne var drøftet i MED-udvalget, og var saglige og meget rummelige.  Institutionens leder valgte ud af 21 ansatte at afskedige de fire ældste medarbejdere.  Sagen blev herefter forhandlet med den lokale afdeling af BUPL, men arbejdsgiveren bestred, at der var tale om aldersdiskrimination, idet institutionen gjorde gældende, at alle ansatte var blevet individuelt vurderet ud fra de opstillede kriterier.


 


SAGEN FOR BYRETTEN


Sagen blev anlagt ved Retten i Randers, og her fremlagde institutionen et skema, der viste, hvorledes alle medarbejdere var blevet bedømt ud fra kriterier som faglig, professionalisme, samarbejdsevner, loyalitet m.fl. Vurderingen var lavet af institutionens leder alene og var således en subjektiv vurdering af de ansatte.  Under sagen afgav flere ansatte forklaring om de to opsagte pædagogers evner som sådan og deres samarbejdsproblemer.


Institutionen erkendte i såvel byretten som landsretten, at der ved aldersfordelingen blandt de opsagte medarbejdere var skabt en formodning for, at alderen havde spillet en rolle ved udvælgelsen, men fastholdt, at det alene var saglige vurderinger og kriterier, der var afgørende for det endelige valg, og at alderen ikke var indgået i beslutningsgrundlaget.


Byretten frifandt arbejdsgiveren, idet retten fandt, at der ved denne individuelle vurdering var bevist, at der ikke havde fundet diskrimination sted.


 


OMGJORT VED VESTRE LANDSRET


Vestre Landsret ændrede afgørelsen, og tilkendegav, at det var en tung bevisbyrde, der skulle løftes, når der var skabt en formodning for aldersdiskrimination, jf. forskelsbehandlingslovens § 7a.  Retten mente ikke, at dette bevis var ført ved lederens egen vurdering af de ansatte, og de to pædagoger blev tilkendt ni måneders løn i godtgørelse for at være blevet aldersdiskrimineret.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for BUPL.


Flere nyheder
Om os