Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.09.2019

Udkast til klageskrift sikrede dækning på 1 mio. kr. til efterladte

Kathrine Frøkjær


I 2018 blev en mand fundet død med hovedet nede i en brønd. Politiet konkluderede, at der var tale om en ulykke.


I lidt over et år forsøgte afdødes efterladte at få udbetalt dækning fra afdødes ulykkesforsikring, men blev afvist, da selskabet ikke mente det var dokumenteret, at der var tale om en ulykke.


Men efter at have sendt selskabet et udkast til klageskrift, som skulle indbringes for Ankenævnet for Forsikring, har selskabet valgt at acceptere de efterladtes krav og har nu udbetalt dækning på godt 1 mio. kr. inklusive renter.


 


FUNDET MED HOVED OG OVERKROP I EN BRØND


En juli aften i 2018 blev afdøde fundet med hovedet nede i en brønd, hvor fødderne stak op. Rundt omkring brønden lå der haveredskaber.


Afdødes søn havde forinden ringet til politiet og anmeldt, at hans far ikke var at finde på sin ejendom, som var uaflåst.


Da politiet senere på aftenen gennemførte en eftersøgning på adressen, fandt en politiassistent afdøde nede i brønden. Brønden var ca. to meter dyb med en diameter på ca. 80 cm.


Således var brønden stor nok til, at man kunne falde ned i den, men for smal til at man kunne bruge hænderne.


Afdøde blev fundet med hovedet samt brystkasse under vand. Der var ingen fund, der kunne pege mod selvmord. I stedet betragtede politiet og politilægen det som et uheld og dødsårsagen iltmangel ved drukning.


 


FORSIKRINGEN AFVISTE DÆKNING


Under anmeldelsen af skaden beskrev afdødes hustru blandt andet, at ulykken var sket under afstivning af brøndhul. Under monteringen af øverste tønde faldt afdøde i med hovedet først og druknede.


Derudover blev politijournaler, dødsattester, lægejournaler m.v. fremsendt.


I december 2018 afviste selskabet, at skaden var dækket af ulykkesforsikringen. Som begrundelse for afvisningen henviste selskabet til, at afdøde tidligere havde haft hjerteproblemer.


Selskabet mente ikke det var dokumenteret, at dødsfaldet skyldtes en ulykke i forsikringens forstand og gjorde opmærksom på, at forsikringen ikke dækkede dødsfald, der havde naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet var ukendt.


 


KLAGE TIL SELSKABET


Kort efter hjalp vi afdødes søn med at påklage selskabets afslag.


Vi henviste blandt andet til materialet fra politiet og dødsattesten, hvor det var beskrevet, at dødsmåden var en ulykke, og at dødsårsagen var iltmangel ved drukning.


Derudover gjorde vi opmærkning på, at selskabet ikke havde benyttet sig af muligheden for at forlange obduktion i henhold til forsikringsbetingelserne, hvorfor enhver usikkerhed om dødsårsagen bevismæssigt skulle komme selskabet – og ikke de efterladte – til skade.


 


UDKAST TIL KLAGESKRIFT ÆNDREDE SELSKABETS SYN PÅ SAGEN


Klagen førte dog ikke til reel udvikling. I stedet holdt selskabet i månedsvis de efterladte hen med henvisning til, at der var behov for at indhente lægelige akter samt en uvildig vurdering fra en kardiolog.


Vi valgte derfor at sende selskabet et udkast til et klageskrift, som skulle indbringes for Ankenævnet for Forsikring.


Men efter kort betænkningstid har selskabet nu valgt at acceptere de efterladtes krav, hvorfor der udbetales dækning til de efterladte på godt 1 mio. kr.


 


KONTAKT


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Gert Willerslev, der har bistået de efterladte i sagen.


 


Flere nyheder
Om os