Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.12.2006

Vestre Landsret ændrer Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab - ikke fradrag på grund af skadelidtes fibromyalgi

Elmer & Partnere

Resume:

I dom af 13. december har Vestre Landsret tilkendt en socialrådgiver 70 % erhvervsevnetabserstatning efter en arbejdsulykke hun var udsat for i sommeren 2001, hvor hun faldt ned af nogle trappetrin og bla. slog hovedet. Sagen blev ført af Dansk Socialrådgiverforening på vegne medlemmet. Hun var blevet socilarådgiver i 1994 efter at hun som diakon i slutfirserne havde fået konstateret fibromyalgi og derfor via revalidering var blevet hjulpet til et mindre fysisk belastende arbejde. Hun arbejdede herefter som socialrådgiver uafbrudt frem til arbejdsskaden, dog således at hun i årene inden arbejdsskaden havde haft nogle langvarige sygeperioder. Disse sygeperioder mente Arbejdsskadestyrelsen måtte skyldes hendes forudbestående lidelser og gav hende i første omgang 15% erhvervseventabserstatning. Efter det under retssagen var blevet belyst at disse sygeperioder i vidt omfang skyldtes en stofskiftelidelse, som nu var velreguleret, genbehandlede Ankestyrelsen sagen og fastsatte nu tabet til 50%, idet man fortsat mente, at en del af det samlede tab skyldtes fibromyalgien. Landsretten dømte Ankestyrelsen med bla. de begrundelser, at hun efter arbejdsskaden havde fået forværring af tidligere gener; at hun inden arbejdsskaden havde arbejdet som socialrådgiver på fuld tid og på almindelige vilkår; at der ikke var nærliggende risiko for at den forudbestående lidelse ville udvikle sig på en måde, der ville påvirke erhvervsevnen og – at den omstændighed, at hendes “grundlidelse har været en medvirkende årsag til det samlede tab af erhvervsevne, kan herefter ikke begrunde en nedsættelse af erhvervsevnetabserstatningen”


Kommentar:

Der er i de seneste år efter vores opfattelse sket en markant øgning af afgørelser, hvor arbejdsskademyndighederne trækker fra i erstatning for erhvervsevnetab med henvisning til, at en konkurrerende lidelse har en væsentlig indflydelse på det samlede erhvervsevnetab.


Det er Elmer og Partneres opfattelse, at det afgørende moment for, om der skal trækkes fra i erstatningen må være, om den skadelidte ville være blevet erhvervshæmmet uanset skaden. Denne dom udtrykker glædeligvis dette synspunkt. Om denne dom eller andre med tilsvarende problemstillinger ankes og evt. ændres vil tiden vise.


Advokat Søren Kjær Jensen, der førte sagen, kan kontaktes.


Flere nyheder
Om os