Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.08.2021

Vestre Landsret afviser, at 6 børn med muskelsvindsygdommen SMA kunne være behandlet med Spinraza

Kathrine Frøkjær
Vestre Landsret Vestre Landsret

Vestre Landsret afviser i dom af 9. juli 2021, at 6 børn med muskelsvindsygdommen SMA kunne være behandlet med Spinraza, da medicinen ikke var til rådighed for lægerne. Allerede derfor har børnene ikke ret til erstatning.


Børnene har anket dommen til Højesteret.


Om baggrunden for retssagen henvises til pressemeddelelse af 24. maj 2021.


Landsrettens begrundelse for at frifinde Ankenævnet for Patienterstatningen er følgende (redigeret):


 


Medicinrådet afgav dets første anbefaling i relation til lægemidlet Spinraza den 12. oktober 2017. Senere afgav Medicinrådet fornyede anbefalinger, men for de perioder, som er omfattet af denne sag, var Medicinrådets gennemgående anbefaling, at lægemidlet ikke kunne anbefales som standardbehandling til de patientgrupper, som sagsøgerne tilhører.


I anbefalingerne fandt Medicinrådet, at der ikke var proportionalitet mellem den forlangte pris for lægemidlet og effekten af at tage det i brug som standardbehandling.


Landsretten lægger endvidere til grund, at det, såvel i Region Hovedstaden som i Region Syddanmark, efter Medicinrådet var begyndt at afgive anbefalinger om anvendelsen af lægemidlet som standardbehandling, krævede tilladelse fra en regional lægemiddelkomite/et regionalt lægemiddelråd, hvis det skulle anvendes til behandling ud over Medicinrådets anbefaling.


Der blev søgt om tilladelse til sådan behandling til fire af børnene, men ansøgningerne blev ikke imødekommet.


På den anførte baggrund og efter forklaringerne fra overlægerne Niels Illum og Peter Born, lægger landsretten herefter til grund, at Spinraza af ressourcemæssige årsager hverken stod til rådighed til anvendelse til behandling af to af børnene Odense Universitetshospital eller til fire af børnene på Rigshospitalet i de perioder, som de har anført.


Som følge heraf kunne en erfaren specialist på det pågældende område under de i øvrigt givne forhold ikke have ordineret Spinraza til sagsøgerne.


 


Kommentarer


Som anført i dommen blev alle individuelle ansøgninger om behandling med Spinraza udenfor Medicinrådets anbefaling afvist af de regionale myndigheder og ledelserne på de omhandlede hospitaler. De begrundelser, der blev givet for disse afslag, kan svært forstås anderledes end, at Medicinrådets anbefaling var bestemmende. Det er derfor børnenes synspunkt, at Medicinrådets anbefaling kom til at virke som afgørelse af, hvem der kunne få behandling med Spinraza og hvem der ikke kunne. Det strider mod forudsætningerne for oprettelsen af Medicinrådet og mod det såkaldte ”7. princip” for prioritering af ”sygehuslægemidler”, som et enigt Folketing tilsluttede sig i foråret 2016. Dette 7. princip skal sikre


 


”lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist som standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for undgå funktionsnedsættelse”


 


Civilstyrelsen har her i sommerferien meddelt fri proces til alle seks børn, og derfor er dommen nu anket til Højesteret, der formentlig en gang i 2022 vil tage stilling til, om landsrettens resultatet er det rigtige.


De seks børn er repræsenteret af advokat Karsten Høj fra Elmer Advokater. Han kan kontaktes på kh@elmer-adv.dk eller 20830378.


Ankenævnet for Patienterstatning er repræsenteret af advokat Finn Schwartz, Horten.


 


Flere nyheder
Om os