Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
15.04.2015

Vestre Landsret: Konkursbo omfattet af ligebehandlingslovens arbejdsgiverbegreb

Elmer & Partnere


Sagen vedrørte en medarbejder i en frisørsalon, der under sin barselsorlov blev opsagt med den begrundelse, at hendes arbejdsgiver var gået konkurs.


Advokat Marc Jørgensen fra Elmer & Partnere førte sagen ved Vestre Landsret på vegne Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.


Der var 8 medarbejdere i frisørsalonen, hvoraf tre var 3 medarbejdere gravide eller på barselsorlov.


Konkursboet opsagde og fritstillede dagen efter konkursdekretet de 3 gravide og barslende medarbejdere. De 5 øvrige medarbejdere fortsatte i salonen.


I forbindelse med boets afvikling indgik kurator aftale om salg af virksomheden.


Det fremgik af købsaftalen, at de 3 gravide og barslende medarbejdere var opsagt og fritstillet. Det fremgik videre af købsaftalen, at køber overtog og indtrådte i ansættelsesforholdene for de 5 øvrige medarbejdere.


Der blev anmeldt krav om godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9 i konkursboet som et privilegeret krav i henhold til konkurslovens § 95. Efter en fordringsprøvelse blev kravet afvist af kurator.


Sagen blev derefter indbragt for domstolene med påstand om, at kurator skulle anerkende kravet på godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9.


Kurator gjorde under sagen gældende, at ligebehandlingsloven ikke fandt anvendelse, fordi konkursboet ikke var indtrådt i ansættelsesforholdet, og derfor var konkursboet ikke arbejdsgiver i ligebehandlingslovens forstand.


Landsretten fastslog, at konkursboet var indtrådt i ansættelseskontrakterne overfor de 5 medarbejdere, der blev overdraget til den fortsættende virkning, og at de 3 medarbejdere som boet ikke indtrådte overfor, måtte anses for opsagte og fritstillede. Det påhvilede derfor konkursboet at bevise, at opsigelserne ikke var begrundet i graviditet eller barsel, jf. ligebehandlingslovens § 16, stk. 4.


Landsretten fastslog, at konkursboet skulle anerkende godtgørelse svarende til 9 måneders løn efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2.


Dommen fastslår, at ligebehandlingslovens beskyttelse også finder anvendelse på gravide og barslende medarbejdere, selvom arbejdsgiveren er taget under konkursbehandling, og boet vælger ikke at indtræde i ansættelsesforholdet med den gravide eller barslende medarbejder.


Flere nyheder
Om os