Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
12.06.2018

Sygdomsramt medarbejder kom i klemme under køb og salg af virksomhed – nu har Østre Landsret afgjort, hvem der var arbejdsgiver

Kathrine Frøkjær


– Nu har Østre Landsret afgjort, hvem der var arbejdsgiver 


Først blev virksomheden solgt. Så blev salget annulleret. Derefter lukkede virksomheden. Og tre måneder senere åbnede virksomheden igen – men nu med ny ejer.  Østre Landsret har for nylig taget stilling til, hvem der hæfter for medarbejdernes krav som følge af virksomhedsoverdragelsesloven.


 


Uenigheder mellem køber og sælger


Sagen handlede om en medarbejder i en spillekiosk. Da kiosken blev solgt fortsatte medarbejderen med at arbejde i kiosken. Medarbejderen blev dog sygemeldt kort efter salget.


Under medarbejderens sygedomsperiode gik det skævt mellem køber og sælger. Parterne blev så uenige, at sælger valgte at smide køber ud af kiosklejemålet for herefter at lukke kiosken.


Hverken køber eller sælger af kiosken ville vedkende sig at være arbejdsgiver for den sygemeldte medarbejder, og medarbejderen blev derfor nødt til at ophæve sit ansættelsesforhold.


I lukkeperioden blev kiosklejemålet overdraget til et selskab, der tre måneder senere åbnede en spillekiosk på adressen.


 


Østre Landsrets dom


På vegne af medarbejderen anlagde HK sag mod sælgeren af kiosken. Her blev det gjort gældende, at der havde været tale om en virksomhedsoverdragelse, idet sælger tilbagetog kiosken, hvorfor sælger måtte anses som arbejdsgiver for den sygemeldte medarbejder – også selvom kiosken efterfølgende havde været lukket.


Yderligere blev det gjort gældende, at medarbejderens ansættelsesforhold var endeligt ophørt inden virksomheden blev overdraget til det selskab, der fortsatte driften 3 måneder senere.


Modsat mente sælger, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse, da sælger tilbagetog kiosken. Det var derfor stadig køber, der skulle anses som arbejdsgiver, hvorfor køber hæftede for medarbejderens krav.


Østre Landsret fandt dog, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da sælgeren tog kiosken tilbage og lagde i den forbindelse vægt på,  • at virksomheden var i drift, da den blev taget tilbage,

  • at virksomheden ikke ændrede identitet, da den åbnede efter lukkeperiode og

  • at det var den oprindelige ejers hensigt at fortsætte kioskdriften, da han tog kiosken tilbage


Landsretten tillagde det ikke afgørende betydning, at kiosken havde været lukket i 3 måneder efter tilbagetagelsen og at kiosken var ejet af et selskab, da den åbnede igen.


 


Vores bemærkninger


Dommen belyser, hvilken vægt en lukkeperiode skal tillægges i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. En længere lukkeperiode i forbindelse med en overdragelse er et forhold der taler imod, at overdragelsen er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.


Der er dog tale om en samlet vurdering, og sagen viser, at selvom en virksomhed efterfølgende har været lukket i flere måneder, kan der stadig være tale om en virksomhedsoverdragelse med den konsekvens, at erhververen overtager forpligtigelserne i forhold til virksomhedens medarbejdere.


 


Flere nyheder
Om os