Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.10.2013

Vold på arbejdspladsen – offerets vanskelige vej til erstatning

Elmer & Partnere


Advokatfirmaet Elmer & Partnere arrangerer sammen med en række samarbejdspartnere en høring om:


”Vold på arbejdspladsen – offerets vanskelige vej til erstatning”.


Baggrunden for høringen er, at ansatte, der udsættes for vold på arbejdet, ofte har meget svært ved at opnå erstatning på lige fod med andre, der udsættes for vold.


Det skyldes særligt, at vold udøvet af børn, demensramte eller borgere med psykiske funktionsnedsættelser sjældent er omfattet af straffeloven. Dermed er der ikke dækning via offererstatningsloven. Ofte er der ikke en ansvarsforsikring, der dækker ansvaret for volden, og i alle tilfælde er processen for at opnå ret til erstatning lang og belastende for alle involverede parter.


De ansatte, der udsættes for vold på arbejdet, vil i de fleste tilfælde få dækning efter arbejdsskadesikringsloven, men ikke for svie og smerte og særligt ikke for indtægtstab (tabt arbejdsfortjeneste), fordi disse krav ikke dækkes af den lov. Det kan betyde et stort økonomisk tab for den enkelte ansatte.


Dette vil vi gerne sætte fokus på.


I høringen deltager et panel bestående af blandt andet folketingspolitikerne Peter Skaarup, Pernille Skipper, Tom Behnke og Trine Bramsen, formændene for FOA, Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejerråd samt Jens Stenbæk fra Danske Regioner. Panelet vil blive præsenteret for enkelte cases samt oplæg fra Alzheimerforeningen, Foreningen LEV, Kommunernes Landsorganisation samt Forsikring & pension.


Høringen finder sted på Christiansborg torsdag den 10. oktober 2013 fra kl. 9-13.


Der er fortsat enkelte ledige pladser, så send en mail til ast@elmer-adv.dk  og hør, om du kan få en plads.


Flere nyheder
Om os