Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyheds­brev og løbende modtage sene­ste nyt om udvik­lin­gen inden for vores fagom­rå­der. 

Hvis du alle­rede er abon­nent, kan du justere dit abon­ne­ment fra linket, “Redi­ger din tilmel­ding”, i toppen af den mail du modta­ger. Du kan også altid let afmelde dig igen.

Du har samti­dig mulig­hed for at tilmelde dig et speci­fikt nyheds­brev, alt efter hvil­ken del af vores arbejde du gerne vil høre mere om, herun­der; arbejds­skade, forsik­ring, personskade, person­data og rets­sa­ger.