Presse

KOMMUNIKATION

I Elmer Advo­ka­ter ønsker vi at føre en profes­sio­nel kommu­ni­ka­tions­po­li­tik, der skal sikre, at al rele­vant infor­ma­tion kommu­ni­ke­res ud på rette måde og til rette tid.

Det er ikke sikkert, at vi har mulig­hed for at svare på alle spørgs­mål, da vi har tavs­heds­pligt, men vi bestræ­ber os på at give hurtige og præcise tilbagemeldinger.

Presse-Kit

LOGO

LOGO

Medarbejder billede

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev