Psykiske arbejdsskader

ERSTATNING FOR PSYKISK ARBEJDSSKADE

Udvikling af psykisk sygdom beror på et kompleks samspil af mange faktorer og skyldes sjældent kun belastninger, som personen har været udsat for i sit arbejde. Derfor bliver kun få procent af de anmeldte psykiske sygdomme anerkendt som en arbejdsskade.

I princippet kan enhver psykisk sygdom anerkendes som arbejdsskade.

Anerkendelse sker typisk, når årsagen til den arbejdsbetingede sygdom er arbejdsmæssige belastninger i form af vold, overfald, trusler om vold, trusler på livet og andre voldsomme situationer af traumatisk karakter, herunder sexchikane.

Derudover kan interpersonelle problemer som grov mobning og chikane anerkendes som årsag, ligesom også svære tilfælde af stressbelastning på arbejdet kan anerkendes som årsag til psykisk sygdom.

 

VI KAN HJÆLPE DIG MED DIN PSYKISKE ARBEJDSSKADESAG

Sager om psykiske arbejdsskader kræver specialistviden for at blive håndteret korrekt.

Elmer Advokater behandler et stort antal psykiske arbejdsskadesager, og vi er det advokatkontor, som har ført flest retssager herom.

Vi har en helt særlig erfaring med kvalificering af denne sagstype og med at få sagerne forelagt for Erhvervssygdomsudvalget med et positivt resultat til følge.

Vi kan hjælpe dig i alle faser af din sag.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag.

Birgitte Filtenborg

Birgitte Filtenborg

Advokat

Direkte: +45 3367 6773

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev