Ansættelse

SPECIALISTER I ANSÆTTELSESRET

Hos Elmer Advokater har vi mange års erfaring med at rådgive klienter om ansættelsesretlige forhold. Vi er et hold af højt specialiserede advokater, der har opnået dyb og bred indsigt i arbejds- og ansættelsesret.

Gennem årene har vi opnået en stor proceserfaring, hvor vi blandt andet har ført en række principielle retssager for Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret, ligesom vi også har ført sager ved EU-Domstolen.

Vi har derfor været med til at præge retsudviklingen på det ansættelsesretlige område.

 

EN TYPISK ANSÆTTELSESRETLIG SAG

I alle typer af sager handler det for os om at skabe det bedst mulige resultat for hver eneste klient.

Det bedst mulige resultat kan i den optimale situation skabes ved at løse din sag gennem forhandling. Hvis ikke en løsning kan nås ved forhandling, kan vi hjælpe dig med at få afgjort eventuelle uenigheder ved en voldgiftsret eller ved at føre din sag for de almindelige domstole.

I vores daglige arbejde tilbyder vi rådgivning inden for alle grene af det ansættelsesretlige område. Vores erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret omfatter indgåelse af fratrædelsesaftaler, bisidderfunktioner, urimelige afskedigelser og bortvisninger, gennemgang af ansættelseskontrakter samt forskelsbehandling på grund af køn og handicap.

Derudover rådgiver vi i høj grad også i forbindelse med opsigelse eller forflyttelse af offentligt ansatte samt om overenskomstbrud.


DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vi har landets førende advokater inden for ansættelsesret. Med deres indgående kendskab til alle aspekter af ansættelsesretten kan de bistå dig i alle typer af sager inden for arbejds- og ansættelsesret.
  • Vores erfaring indebærer, at vi er opmærksomme på alle muligheder i din sag. Vi kan dermed sikre dig den mest optimale løsning – hvad enten den opnås ved forhandling, voldgiftsret eller en retssag.
  • Vi fokuserer på det gode samarbejde. Hvor end i landet du bor, kan vi sikre dig et tæt samarbejde og løbende information om udviklingen i din sag – alt sammen med fokus på dine behov.
  • Vi hurtigt og gennemsigtigt kan afklare de økonomiske rammer for din sag. I den forbindelse undersøger vi altid mulighederne for, at dine advokatomkostninger kan dækkes af en retshjælpsforsikring eller fri proces.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Som hovedregel fastsættes vores salær ud fra de timetakster, der gælder for vores advokater og advokatfuldmægtige. Inden vi starter med at behandle din sag, sørger vi altid for at sende dig et overslag på de omkostninger, der vil være forbundet med, at vi hjælper dig. Du kender derfor den økonomiske risiko, inden vi går i gang.

Hvis arbejdet bliver mere omfattende, end vi først troede, tager vi en snak med dig om den nye økonomiske risiko – også set i lyset af, hvad du kan opnå af erstatning i din sag. Du vil derfor ikke opleve, at vi uventet sender dig en regning.

Hvis vi skal hjælpe dig med at tage sagen videre til domstolene, vil vi også altid – og sammen med dig – undersøge dine muligheder for at søge retshjælp ved en forsikring eller at søge fri proces ved Civilstyrelsen.

 

Peter Breum

Partner

Direkte: +45 3367 6767

Advokat Jacob Goldschmidt

Jacob Goldschmidt

Partner

Direkte: +45 3367 6797

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev