Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tabt arbejdsfortjeneste

Vi har nogle af landets mest erfarne advokater på erstatningsområdet

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste

Har du som følge af en personskade mistet løn eller anden erhvervsindtægt?

Typisk kan erstatningen kræves ved mistet løn, diverse personalegoder (f.eks. fri bil eller telefon), mistet indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, eller hvis en eventuel sygeløn ikke kompenserer potentielt optjente tillæg eller lønnet overarbejde.

 

For at få ret til tabt arbejdsfortjeneste, kræver det, at nogen er ansvarlig for din skade.

Beregning af erstatning

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen mellem den indkomst, du kunne have forventet at tjene, hvis skaden ikke var sket, og din faktiske indkomst efter skaden. Det kan f.eks. være forskellen mellem den løn, du fik inden skaden, og udbetalte sygedagpenge efter afskedigelse på grund af sygdom.

 

Ved opgørelse af den forventede løn indgår både feriegodtgørelse (også selvom du var ansat med løn under ferie), samt pensions- og atp-bidrag.

 

Hvis der er tale om en arbejdsskade, skal tilkendt midlertidig erhvervsevnetabserstatning trækkes fra ved opgørelsen af tabt arbejdsfortjeneste.

Hvornår kan man få erstatning?

Du kan kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor der kan konstateres et indtægtstab som følge af personskaden, og frem til det tidspunkt, hvor du kan arbejde igen i samme omfang som inden skaden. Erstatningen opgøres således typisk løbende – f.eks. hver tredje eller sjette måned – og udbetales som et skattepligtigt beløb.

 

Hvis det må antages, at du vil lide et varigt erhvervsevnetab på 15 % eller mere, kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kræves indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidig eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne.

 

I arbejdsskadesager kan erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dog kræves indtil det tidspunkt, hvor der træffes endelig afgørelse om erhvervsevnetabet.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste dækker således dit midlertidige indtægtstab, mens erstatning for tab af erhvervsevne dækker dit varige indtægtstab.

 

Har du lidt et varigt indtægtstab, kan du finde yderligere information herom på vores side om erstatning for erhvervsevnetab

Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap.

Forældre, der passer et barn med handicap eller en kronisk eller langvarig lidelse, kan få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste. Det er i det tilfælde kommunen, der vil afgøre om man er berettiget til økonomisk hjælp.

 

Det er normalt en betingelse, at man som forældre helt eller delvist må ophøre sit arbejde.

 

Du har mulighed for at ansøge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste på borger.dk

 

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets mest erfarne og kompetente advokater på erstatningsområdet

Vi har således stor erfaring med at opgøre og fremsætte krav vedrørende erstatning til skadelidte.

 

Vi fører både sager for skadelidte lønmodtagere samt selvstændige erhvervsdrivende, og vi har gennem årene ført en række principielle sager ved domstolene om mange af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Læs blandt andet nærmere her.

Vi kan derudover også hjælpe dig med at skabe overblik over dit fulde krav på erstatning og godtgørelse. I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstatningskrav nemlig flere forskellige erstatnings- og godtgørelsesposter – bl.a. svie og smerte, varigt mén og erstatning for erhversevnetab. Det kan derfor være en god idé at søge specialiseret råd.

 

Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre, og hvad det skal koste.

Om os