Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Varigt mén

En varigt mén godtgørelse er et skattefrit beløb, du kan få udbetalt, hvis du fremover må leve med varige gener efter en skade

Méngrads tabel og udbetaling af méngrad erstatning

For at være berettiget til godtgørelse for varigt mén, skal din helbredsmæssige tilstand være varigt forringet.

Det betyder, at det ikke kan forventes, at din tilstand vil blive hverken bedre eller værre – hverken af sig selv eller af en eventuel behandling, du måtte få.

 

Af den grund sker vurderingen af den samlede méngrad typisk op til et 1 år efter skadestidspunktet, da det ofte først er på dette tidspunkt, at de endelige følger kan vurderes.

 

Har du således spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget.

Varigt mén erstatning

I 2022 er taksten for varigt mén fastsat til 9.505 kr. pr. méngrad.
Ved 100 procent invaliditet udgør godtgørelsen således 950.500 kr. I særlige tilfælde kan méngraden fastsættes til 120 procent, dog kan godtgørelsen ikke være højere end 1.139.500 kr.
Det er således ikke af uvæsentlig økonomisk betydning, hvis dit mén er blevet opgjort forkert. Enten fordi der er sket fratrækning af din méngrad på forkert grundlag, eller hvis der ikke er taget højde for alle dine gener.

 

Som det er tilfældet med svie og smerte godtgørelse, udbetales godtgørelse for varigt mén ud fra nogle fastsatte takster.

Hvornår er du berettiget til godtgørelse for varigt mén?

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis dit varige mén fastsættes til minimum 5 %.

 

Méngraden fastsættes ud fra en lægefaglig vurdering af, hvilke varige helbredsmæssige gener du har fået efter din skade.

 

Såfremt din skade er sket uden for arbejdstiden – og din ulykkesforsikring skal dække – så kan det være, at méngraden skal være højere, før du er berettiget til godtgørelse. Det fremgår af dine forsikringsbetingelser.

Omhandler din skade en arbejdsskade, så vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fastsætte dit mén. Her vil AES se på skadens medicinske art og omfang, ligesom de vil vurdere, hvilke ulemper skaden har for din hverdag. I den sammenhæng vurderes en ulempe stort set ens, uanset erhverv, alder, køn og indtægt.

 

Derudover har det ikke nogen betydning, hvordan dit varige mén er opstået. Det er således underordnet, om dit mén er forårsaget af flere års gentagende arbejde, eller som følge af et tilfældigt fald.

Fastsættelse af varigt mén

AES har udarbejdet en vejledende méntabel. I tabellen kan man se en oversigt over forskellige typer af skader og sygdomme, herunder deres ménprocent.

 

Tabellen anvendes til at vurdere den samlede méngrad, og dermed til fastsættelse af det varige mén.

 

Normalt følges tabellens satser, når et varigt mén skal vurderes. I særlige tilfælde kan tabellen dog fraviges.

Det er vigtigt at understrege, at tabellen er vejledende – ikke retvisende. Der er således plads til variationer, når din méngrad skal vurderes, ligesom de enkelte vurderinger kan være fleksible.

 

Derudover tror mange fejlagtigt, at man lægger de forskellige ménprocenter sammen, hvis man har pådraget sig flere skader eller sygdomme. Det er dog ikke tilfældet. I stedet vurderer man alle skader og sygdomme i sin helhed.

Listen over skader og sygdomme, der fremgår af méntabellen, er lang. I nedenstående grafik har vi forsøgt at give et overblik over nogle typiske skader og sygdomme samt deres ménprocent.

Bemærk, at man ikke automatisk er påført et varigt mén på 5 % eller derover, alene fordi man har pådraget sig en af nedenstående skader. Ménprocenten fastsættes under hensyn til de varige gener, som skaden har medført, og såfremt skaden ikke har medført varige gener, eller alene har medført varige gener i lille omfang, så er man ikke berettiget til godtgørelse for varigt mén.

KategoriSkade eller sygdomMénprocent
Hoved (hjernen)Postkommotionelt syndrom (følger efter hjernerystelse)5-20%
Psykiske skaderUspecificeret belastningsreaktion - ex. koncentrationsbesvær, støjfølsomhed, tristhed og lign.5-10%
HvirvelsøjlenPiskesmæld5-15%
Hånd og håndledHåndledsbrud5-12%
BenBrud på skaftet af skinneben5-12%
HudsygdommeHåndeksem5-35%
Vansir Ar i ansigtet5-15%
BrystkasseBrud på ribben5-8%

Vi kan hjælpe dig med godtgørelse og erstatning efter din skade.

Hos Elmer Advokater har vi nogle af landets mest erfarne og kompetente advokater på erstatningsområdet.

 

Vi kan derfor hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit mén er fastsat korrekt. Derudover kan vi hjælpe dig, hvis din skade også berettiger til eksempelvis erstatning for erhvervsevnetab eller tabt arbejdsfortjeneste.

I langt de fleste sager udgør det samlede erstatningskrav flere forskellige erstatnings- og godtgørelsesposter – og altså ikke blot varigt mén. Af den grund er det en god idé at søge specialiseret hjælp, så du kan få det fulde overblik over dine muligheder for erstatning og godtgørelse.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Om os