Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Private forsikringer

Hos Elmer og Advokater hjælper private klienter med alle typer af forsikringssager

Få rådgivning om bl.a. tab af erhvervsevne, ulykkesforsikring og husforsikring

Nedenfor kan ses en oversigt over private forsikringer.

Indboforsikring +

  Dækker skade på indbo som følge af brand, (indbruds)tyveri, storm- og skybrud, hærværk mv.

Ansvarsforsikring +

  Dækker det ansvar man som privatperson kan ifalde efter dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt.

Retshjælpsforsikring +

  Dækker udgifter forbundet med en civil retssag inden for en række områder af privatlivet. Dækker både sagsøgere og sagsøgte.

Husforsikring +

  Dækker skade på hus og bygning som følge af brand, storm, vand og vejrskade samt tyveri, hærværk mv. Der kan være forskellige tilvalg til forsikringen, således at f.eks. skade på skjulte rør og stikledninger også er dækket.

Lystfartøjsforsikring +

  Dækker ansvar der forvoldes af lystfartøjet såvel som skade på lystfartøj selv efter brand, tyveri mv.

Rejseforsikring +

  Dækker forskellige risici forbundet med det at rejse, eksempelvis afbestilling, ødelagte ferie, og ekstra udgifter som følge af akut sygdom, borgerlige uroligheder eller naturkatastrofer.

Ejerskifteforsikring +

  Dækker aktuelle skader på ejendom, samt forhold der giver nærliggende risiko for skade, når disse ikke er nævnt i tilstandsrapporten, og var til stede ved overtagelse af ejendommen.

Ulykkesforsikring +

  Dækker ulykker der almindeligvis forstås som pludselige hændelser, der forårsager personskade. Dækningen består typisk i godtgørelse for varigt mén og eventuelle behandlingsudgifter.

Kritisk sygdom +

  En kritisk sygdom forsikring dækker en eller flere nærmere angivne livstruende sygdomme på en liste, typisk i form af en sumudbetaling. Dækningen er ofte en del af en pensionsordning og tegnet via en arbejdsgiver, men kan også tegnes som privatforsikring. Udbetalingen ved kritisk sygdom er aftalt i policen og er et fast beløb uanset det økonomiske tab.

Tab af erhvervsevne forsikring +

  Dækker midlertidigt eller varigt indtægtstab, hvis klienten har en nedsat erhvervsevne på 50% eller 2/3. Ofte er der også en engangsudbetaling. Dækningen er ofte en del af en pensionsordning og tegnet via en arbejdsgiver, men kan også tegnes som privatforsikring

  Private kan Klage over forsikringsselskabet til Ankenævnet for Forsikring.

Om os