Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Ankenævnet for patienterstatning

Du har mulighed for at klage til, hvis du er utilfreds med Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse

Klag til Ankenævnet for Patienterstatning

Du kan som udgangspunkt selv klage til ankenævnet. Men er du tilkendt erstatning, er det ikke uden risiko.

Derfor anbefaler vi altid, at du søger råd hos en specialist forinden.

 

Hos Elmer Advokater har vi mere end 20 års erfaring med patientskadesager.

 

Du er derfor velkommen til at kontakte os og få en gratis forhåndsvurdering af, om patienterstatningens afgørelse er korrekt, eller om du bør klage til ankenævnet.

 

Kontakt os på +45 3367 6767 eller send en mail til mrt@elmer-adv.dk

Hvilke sager behandler ankenævnet?

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, du har fået fra Patienterstatningen, kan du klage til ankenævnet.

Ankenævnet for Patienterstatningen behandler klager over afgørelser om erstatning for behandlingsskader og lægemiddelskaber.

Nævnet kan tage stilling til, om du er påført en skade, der kan berettige erstatning, ligesom nævnet kan vurdere, om du er tilkendt den korrekt erstatning.

Hvis du vil søge erstatning for en patientskade, skal din skade anmeldes til Patienterstatningen. Læs mere om anmeldelse af patientskade.

Mulighederne for klage ved Ankenævnet for patienterstatningen

Kan jeg selv klage ved Ankenævnet for Patienterstatningen? +

  Du kan selv klage over en afgørelse fra Patienterstatningen via borger.dk. Men du skal være opmærksom på, at det ikke er risikofrit at klage, og oftest er det en god idé at rådføre sig med en specialiseret advokat.

  Pr. 1. juli 2018 trådte en ny lovændring nemlig i kraft, så klagefristen for Patienterstatningens afgørelser nu kun er 1 måned. Man skal derfor hurtigt forholde sig til, om man vil klage eller ej. Og det er ikke helt nemt.

  Derudover har en klage over afgørelser truffet efter den 1. juli 2018 opsættende virkning. Det betyder, at en eventuel erstatning tilbageholdes, indtil klagesagen er afsluttet.

  Bliver man eksempelvis tilkendt 1,2 mio. kr. i erstatning for tab af erhvervsevne, men får afslag på dækning for fremtidige udgifter til medicin, vil en klage over afslaget på medicinudgifter betyde, at man ikke får udebetalt de 1,2 mio. kr. i erhvervsevnetabserstatning.

  Sætter Ankenævnet for Patienterstatningen erstatningen ned til det halve, er det kun det beløb, som man får i erstatning. Tænk dig derfor godt om, inden du klager over en afgørelse, der tilkender dig erstatning.

  Omvendt skal du ikke være bange for at klage. Men vi anbefaler, du kontakter en af vores specialister forinden.

Kan jeg klage over ankenævnets afgørelse? +

  Når Ankenævnet for Patienterstatningen har truffet afgørelse i din sag, er der ikke flere klagemuligheder.

  Du kan derimod vælge at indbringe afgørelsen for domstolene. De seneste år har flere og flere patienter valgt at indbringe deres afgørelse for retten. De seneste tal for 2018 viser, at der blev indledt retssag mod Ankenævnet for Patienterstatningen i 184 sager.

Patientskade Patientskade

Hos Elmer Advokater har vi et hold af advokater, der er særligt specialiseret i patientskadesager.

Vi kan derfor sikre den rette rådgivning, hvad enten du har brug for hjælp til behandling af din sag i det administrative system eller ved domstolene.

 

Hvis du er i tvivl, om din afgørelse fra Patienterstatningen er korrekt, er du velkommen til at kontakte os. Her vil du få en gratis forhåndsvurdering af, om din afgørelse er korrekt, eller om du bør klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Om os