Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Gruppespørgsmål

Gruppesøgsmål er en særlig procesform, som betyder, at hvis man er mange, der hver for sig har et krav mod den samme modpart

Hvis kravene også er ensartede, kan man få behandlet alle disse krav under samme retssag og ved en fælles repræsentant.

Inden for erstatningsretten kan det i mange sammenhæng give mening at anvende gruppesøgsmålsreglerne.

Fordele ved gruppesøgsmål

Sparer tid og omkostninger, fordi alternativet ville være, at hver enkelt skulle rejse et selvstændigt søgsmål, og derfor hver for sig skulle udarbejde selvstændige processkrifter til retten og deltage i selvstændige retsmøder i de enkelte retssager.

Hvis betingelserne for gruppesøgsmål og den enkeltes deltagelse er opfyldt, så vil gruppesøgsmålet afbryde alle deltageres forældelsesfrister.

Forældelsesfristen for de enkelte deltageres krav vil nemlig være afbrudt i forbindelse med, at hovedsagen bliver anlagt – og altså inden man selv aktivt har tilmeldt sig gruppesøgsmålet. Normalt vil forældelse eller først blive endeligt afbrudt, når det selvstændige krav er indbragt for domstolene ved stævning.

De grundlæggende forudsætninger for at samle en række krav under et gruppesøgsmål

Alle kravene er rettet mod samme modpart

Alle kravene er baseret på ex samme aftale eller i øvrigt samme retlige grundlag

Alle kravene tager udspring i et faktum, der er meget sammenligneligt, eller som i hvert fald ikke hver for sig kræver betydelig selvstændig bevisførelse

Essensen er, at det skal give mening, at man behandler kravene under én fælles retssag. Sagerne må derfor ikke på væsentlige punkter adskille sig fra hinanden.

Er gruppesøgsmål relevant inden for erstatningsretten?

Inden for erstatningsretten kan det i mange sammenhæng give mening at anvende gruppesøgsmålsreglerne.

 

Eksempelvis kan det være fornuftigt at samle en række enkelte sager om produktansvar i et gruppesøgsmål. Navnlig hvis flere er blevet skadet af det samme produkt lanceret af én producent, fordi produktet har en iboende farlig egenskab, som dermed naturligt vil ramme flere. I sådanne tilfælde vil skadevirkningen nemlig også (til dels) være uafhængig af den enkeltes helt konkrete anvendelse af produktet.

 

Tilsvarende kan det være fornuftigt at samle personskadesager, der alle udspringer af samme større ulykke, og hvor ulykken skyldes en aktørs handling eller mangel på samme (ex en fabriksbrand).

Elmer Advokater og gruppesøgsmål

 

Elmer Advokater har ført – og fører også aktuelt – en række større gruppesøgsmål på vegne af såvel fagforbundene som private parter.

 

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Om os