Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Retssager mod offentlige myndigheder

Stort set alle afgørelser som de offentlige myndigheder træffer, kan indbringes for domstolene

Få hjælp til din retssag mod offentlige myndigheder

Baggrunden for retssager mod offentlige myndigheder kan både være uenighed om de faktuelle oplysninger i en sag, eller uenighed om fortolkning af reglerne på det pågældende område.

Der kan også opstå uenighed om, hvorvidt en myndighed har behandlet en sag forkert og dermed været årsag til økonomisk tab.

Udfordringer ved sager mod offentlige myndigheder.

Sager mod offentlige myndigheder kan rejse de samme problemstillinger som alle andre retssager, vedrørende eksempelvis bevis og fortolkning. Herudover vil sager mod offentlige myndigheder ofte rejse spørgsmål, der særligt gør sig gældende i forhold til prøvelse af afgørelser fra offentlige myndigheder. Eksempelvis spørgsmål om de retlige grænser for domstolenes mulighed for at tilsidesætte et fagligt skøn, der er foretaget i sagen.

 

Hertil kommer, at myndigheden ofte har mulighed for at bruge betydelige ressourcer på at føre sag, og hvis du ikke er repræsenteret af en advokat, som har erfaring med sager mod offentlige myndigheder, så risikerer du derfor, at din sag ikke får en fair bedømmelse.

Elmer Advokater og retssager mod offentlige myndigheder.

Elmer Advokater har årelang erfaring med at føre retssager mod offentlige myndigheder. Vi har gennem årene specialiseret os i at håndtere spørgsmål om prøvelse af forvaltningens afgørelser. Her har vi været med til at skubbe domstolenes grænser i retning af en mere intensiv og dybdegående prøvelse af myndighedernes argumenter for deres afgørelse.

Om os