medarbejdere

Belinda Andersen

Sekretær

Belinda har arbej­det hos Elmer Advo­ka­ter siden maj 2002. Belinda er til daglig sekre­tær for asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen samt advo­kat Mie Ander­sen, og hun bistår dermed med sags­be­hand­lin­gen inden for sager om navn­lig personskade, arbejds­skade, patientskade og pensionsforsikringssager.

Bistan­den er særligt rela­te­ret til forbe­re­delse af mate­ri­a­ler til rets­sa­ger og møder. Deru­d­over står hun for kvali­tets­sik­ring og korrek­tur, lige­som hun er med til at sikre over­hol­delse af deadlines.

Belinda Andersen

Sekretær

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev