medarbejdere

Mie Ramsay Teit

Advokat

Mie er gået på barsel pr. 12. juni 2020

Det er vigtigt for mig at yde en kvali­fi­ce­ret og resul­ta­t­o­ri­en­te­ret rådgiv­ning, hvor klien­tens ønsker, inter­es­ser og behov er i højsædet.

Jeg beskæf­ti­ger mig med alle typer af sager om personska­de­er­stat­ning, herun­der patientska­desa­ger, private erstat­nings­sa­ger og arbejds­ska­desa­ger og fører rets­sa­ger inden­for disse områder.

Jeg vare­ta­ger sammen med advo­kat og part­ner Karsten Høj stør­ste­delen af konto­rets patientska­desa­ger og har i kraft af mit arbejde hermed et indgå­ende kend­skab til patienterstatningssystemet.

Fagligt engagement
 • Medlem af Foreningen for Erstatnings- og forsikringsret (FEF)
Karriere
 • 2015 - nu
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2012-2015
  Advokatfuldmægtig hos Elmer Advokater
Uddannelse
 • 2017
  Møderet for landsret
 • 2015
  Advokat
 • 2012
  Cand.jur. fra Københavns Universitet
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev