medarbejdere

Malene Kaaber Otto

Sekretær

Malene har siden 1993 arbej­det som sekre­tær for Karsten Høj, og fulgte derfor også med Karsten Høj over til Elmer Advo­ka­ter i 2003,  hvor han blev opta­get i firmaet som partner.

Ud over at bistå Karsten Høj er Malene desu­den sekre­tær for vores advo­kat­fuld­mæg­tig Laura Thol­strup.

I det daglige bistår Malene i sager om personskade, arbejds­skade, forsik­rings­sa­ger, pensions­for­sik­rings­sa­ger samt patientska­der. Her står Malene for kvali­tets­sik­ring, korrek­tur samt over­hol­delse af de dead­li­nes, der gælder ved forbe­re­del­sen af mate­ri­ale til rets­sa­ger og møder.

Malene Kaaber Otto

Sekretær

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev