Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.06.2010

11-årig skoleelev erstatningsansvarlig for personskade på sin svømmelærer, som hun skubbede i bassinet

Elmer & Partnere

Retten i Holbæk har ved dom af 29. juni 2010 afgjort, at en 11-årig skoleelev var erstatningsansvarlig for den personskade hendes svømmelærer pådrog sig i forbindelse med, at hun skubbede ham i bassinet under en svømmetime.


Svømmelæreren pådrog sig ved episoden ganske alvorlige skader, idet han ramte bunden af bassinet med hovedet først. Skaden var anerkendt som arbejdsskade, og der var udbetalt erstatning herfra.


Efter at have afklaret at barnet havde en ansvarsforsikring, anlagde Danmarks Lærerforening herefter retssag mod elevens ansvarsforsikringsselskab med krav om erstatning i henhold til Erstatningsansvarslovens regler.


Forsikringsselskabet afviste erstatningsansvaret med henvisning til, at skaden var sket under leg, idet der på skolen var tradition for, at eleverne på sidste skoledag skubbede svømmelærerne i vandet. Det blev endvidere gjort gældende, at det ikke var påregneligt for eleven, at svømmelæreren ville få alvorlige skader, idet han “valgte” at foretage et hovedspring i den lave ende, og at en eventuel erstatning skulle bortfalde på grund af egen skyld fra svømmelæreren.


Retten i Holbæk lagde på baggrund af vidneforklaringerne til grund, at det var blevet indskærpet eleverne, at ingen, hverken lærere eller elever, under nogen omstændigheder måtte skubbes i vandet, selv om det var sidste skoledag. Retten lagde endvidere til grund, at svømmelæreren ikke havde mulighed for at se eleven nærme sig og dermed afværge, at hun skubbede til ham, og at han mistede balancen og faldt i vandet og slog hovedet mod bunden af bassinet.


Retten udtalte i den forbindelse, at der intet grundlag var for at fastslå, at svømmelæreren selv valgte at springe på hovedet i vandet, og på den baggrund fandt retten, at eleven var erstatningsansvarlig for den personskade, som læreren pådrog sig ved hændelsen.


Det vides endnu ikke om byrettens dom vil blive anket til Landsretten.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mads Krøger Pramming, der førte sagen for Danmarks Lærerforening på mkp@elmer-adv.dk – tlf. 33 67 67 67.


Flere nyheder
Om os