Personskade

ERSTATNING FOR PERSONSKADE

Har du været ude for en ulykke og pådraget dig en personskade, har du mulighed for at få erstatning og godtgørelse.

Men for at få erstatning og godtgørelse er der mange regler, du skal tage højde for, og ikke mindst faldgruber du skal undgå. Af den grund kan du allerede tidligt i processen få brug for en advokat med speciale i personskadesager.

Hos Elmer Advokater har vi i mere end 25 år specialiseret os i sager om erstatning for personskade. Blandt kolleger i branchen er vi anerkendte specialister, ligesom vi med mere end 2000 førte retssager om personskadeerstatning har opbygget en stor erfaring.

Har du derfor brug for en erstatningsadvokat til din personskadesag, så kontakt os, og vil give dig en forhåndsvurdering af din sag – kvit og frit. Oplys venligst dit telefonnummer, så vi eventuelt kan ringe til dig.

VIGTIGE RÅD EFTER PERSONSKADE

Hvis du er kommet til skade, er det vigtigt, du sikrer dig dokumentation for, at skaden er sket. Tag derfor på skadestuen eller opsøg egen læge for at blive undersøgt og få klarlagt, hvilke skader du har pådraget dig.

Dine muligheder for personskadeerstatning afhænger i høj grad af, om der kan påvises en sammenhæng mellem ulykken og dine gener. Det er derfor vigtigt, du får dokumenteret din personskade hurtigst muligt. Venter du for længe, risikerer du i værste fald, at du ikke kan få personskadeerstatning.

I den forbindelse er det også vigtigt at få dokumenteret, hvordan skaden skete. Beskriv derfor forløbet i detaljer, tag billeder og indsaml dokumentation fra eventuelle vidner.

Derudover er det vigtigt, at du fortæller om alle dine symptomer efter personskaden. Kort efter skaden fokuserer de fleste – naturligt nok – på de symptomer, der er mest smertefulde. Men det er vigtigt, du fortæller om alle symptomer. Også de ”små” symptomer. De fleste gener udvikler sig nemlig først for alvor over tid, hvorfor det er vigtigt, du fortæller om alle dine symptomer efter skaden.

Er din personskade forårsaget af en ansvarlig skadevolder, er det også vigtigt, at du får indsamlet oplysninger om skadevolderen. Rigtig mange skadelidte får ikke indsamlet oplysningerne, da det ”nok skal gå”. Men det er en fejl, og i mange tilfælde kan det få betydning for dine muligheder for personskadeerstatning.

ANMELD PERSONSKADE

Det er vigtigt, du anmelder din personskade hurtigst muligt. Din skades omstændigheder afgør, hvor du skal anmelde din personskade. I de fleste tilfælde skal anmeldelsen dog ske til en offentlig myndighed eller skadevolders forsikringsselskab.

Du skal også anmelde din personskade til dit eget forsikringsselskab, hvis du har tegnet ulykkesforsikringer og/eller tab af erhvervsevne forsikringer.

Som udgangspunkt skal din personskade anmeldes inden for 3 år efter skadestidspunktet.  Er du i tvivl om, hvordan din personskade skal anmeldes, er du velkommen til at kontakte os.

Anmeld personskade

ERSTATNING OG GODTGØRELSE EFTER PERSONSKADE

Du kan have krav på erstatning og godtgørelse, hvis din skade anerkendes som en erstatningsberettigende personskade.

Du kan have krav på erstatning, hvis din personskade medfører, at du lider et indtægtstab. Erstatningens størrelse afhænger af din indtjening før og efter skaden, og om dit indtægtstab er varigt eller midlertidigt.

Du kan også have krav på godtgørelse, hvis du som følge af din personskade har varige eller midlertidige gener. Generne betyder nødvendigvis ikke, at du lider et indtægtstab. Derfor vurderes en godtgørelse som en økonomisk kompensation.

Nedenfor kan du læse nærmere om de forskellige poster. Posterne er oplistet efter, hvornår der træffes afgørelse om den enkelte post i et typisk sagsforløb.

Har du som følge af din personskade udgifter til kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog, så kan du få udgifterne dækket. Andre udgifter til behandling kan også være omfattet.

Du kan få svie og smerte godtgørelse, hvis du efter din personskade må sygemeldes – helt eller delvist – og du modtager en eller anden form for lægelig behandling eller må gå til genoptræning.

Der er tale om en midlertidig godtgørelse, der enten ophører, når du genoptager dit arbejde i samme omfang som før skaden eller hvis der fastsættes og udbetales godtgørelse for varigt mén. Derudover kan du maksimalt få udbetalt godtgørelse svarende til en sygemelding på ca. 1 år.

Du kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du lider et midlertidigt indtægtstab som følge af din personskade.

Du kan således få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du i en periode ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere. Det kan enten være, at du får udbetalt sygedagpenge for en periode, eller du mister dit arbejde som følge af skaden, men senere får et nyt eller omskoles til anden funktion/uddannelse.

Vurderes det senere hen, at du lider et varigt erhvervsevnetab, så ophører dit krav på tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan få godtgørelse for varigt mén, hvis du fremover må leve med varige gener efter din personskade.

Dit varige mén skal fastsættes til minimum 5 %, før du kan have krav på godtgørelse. Har du krav på godtgørelse, vil godtgørelsen udbetales efter nogle årligt fastsatte takster. 

Du kan få erhvervsevnetabserstatning, hvis du lider et varigt indtægtstab som følge af din personskade.

Du kan således få erhvervsevnetabserstatning, hvis du ikke længere kan arbejde i samme omfang som tidligere og eksempelvis tilkendes fleksjob eller førtidspension.

For at få erhvervsevnetabserstatning skal det konstateres, at du har et erhvervsevnetab på minimum 15 %.

Du kan have krav på forsørgertabserstatning for den mistede indtægt, der følger, hvis din ægtefælle/samlever dør som følge en skade. Børn kan også have ret til erstatning for mistet forsørger.

VI BEHANDLER ALLE SAGER OM PERSONSKADE

Hos Elmer Advokater har vi et hold af advokater med speciale i erstatningsret.

Vi rådgiver klienter inden for stort set alle erstatningsretlige områder. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at sikre: 

I alle typer sager kan vi hjælpe med at opgøre og rejse dit krav over for skadevolder eller dennes forsikringsselskab. Samtidig hjælper vi dig med at opnå det bedst mulige forlig sådan, at du kan undgå retssag og opnår en hurtig afslutning.

Hvis ikke forsikringsselskabet vil anerkende et ansvar, eller hvis de ikke mener, du har krav på den erstatning, du gør gældende, kan vi også hjælpe dig med at indbringe sagen for domstolene.

Vi har nemlig en helt særlig erfaring med at føre retssager om personskade. Herunder principielle sager ved Højesteret, som har haft stor betydning for den enkelte, men også mange skadelidte, der efterfølgende har søgt erstatning for deres personskade.

0
Over 2000 førte retssager om personskade

VI GØR EN FORSKEL FORDI

  • Vi udgør et hold af specialister
  • Vi har stor forståelse for de personlige og økonomiske konsekvenser, der følger af en personskade
  • Vi er opmærksomme på dit fulde erstatningskrav, herunder krav på forsikringsydelser
  • Vi altid har fokus på dine behov
  • Vi undersøger altid muligheden for, at du kan få dækket udgifter til advokat

KONTAKT OS

Har du ubesvaret spørgsmål eller brug for vores hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

Husk følgende

At sikre dig dokumentation for, at skaden er sket, og hvordan den skete (gå til lægen og få kontakt til eventuelle vidner).


At erstatning i de fleste tilfælde forudsætter, at du har oplysninger på din modpart, hvilket mange ikke sørger for, fordi det ”nok skal gå”.


At gøre dit krav gældende så hurtigt som muligt, og at dit krav som udgangspunkt forældes efter 3 år fra skadestidspunktet.


At du kun kan få fri proces eller retshjælpsdækning, hvis din sag er anlagt ved domstolene.


At forsikringsselskaberne dog bidrager til dækning af dine udgifter til advokat alt afhængig af, om og i givet fald med hvor meget selskabet udbetaler dig i erstatning.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev