Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
01.06.2012

2 afgørelser om arbejdsgivers erstatningsansvar for medarbejders tilskadekomst under teambuildingsarrangementer

Elmer & Partnere


Denne nyhed tager afsæt i en kendelse fra Østre Landsret af 25. maj 2012 og en skriftlig tilkendegivelse fra Retten i Kolding af 2. maj 2012, som begge vedrører teambuildingsarrangementer.


Sag 1:

For så vidt angår Østre Landsrets kendelse af 25. maj 2012 vedrørte denne sag en tilskadekomst under et teambuildingarrangement, hvor skadelidte skulle passere en tovbro. I forbindelse med overgangen kom skadelidte ud af balance og blev hermed påført en række skader.


Sagen er tidligere beskrevet i vores nyhed af 18. oktober 2010,  hvor Byretten fandt arbejdsgiver erstatningsansvarlig for skadelidtes tilskadekomst.


Landsretten stadfæster Byrettens kendelse om, at arbejdsgiver er direkte erstatningsansvarlig for skadelidtes tilskadekomst og dermed ansvarlig for teambuildingsfirmaet mangelfulde instruktion til tovbaneøvelsen. Det endelige ansvar blev pålagt teambuildingsfirmaet.


Sag 2:

I sagen fra Kolding var der tale om en afdeling på et sygehus, som havde arrangeret en firmaudflugt/teambuilding.


I den forbindelse skulle de ansatte prøve en række aktiviteter, blandt andet voltigering, som er en slags gymnastik på hest.


Som et særligt element i ansvarssagen var øvelsen tilrettelagt således, at man på hesteryg ikke skulle bære hjelm, idet retningslinjerne i professionel voltigering ikke anbefaler dette. Ligeledes blev deltagerne ikke udstyret med sikkerhedsliner.


En af de ansatte, en dame i starten af 60’erne, der ikke havde kendskab til heste, skulle efter cirka et minuts introduktion gennemføre øvelsen på hesteryg, men hun snublede og faldt så uheldigt ned, at hun blandt andet pådrog sig en hjerneskade.


Retten i Koldings skriftlige tilkendegivelse viser i lighed med de andre domme på dette område, at arbejdsgiver bærer det overordnede ansvar for den ansattes tilskadekomst, når de sendes ud til arrangementer, som de ikke er instrueret i eller uddannet til at kunne gennemføre.


I denne sag valgte retten samtidig at videreføre ansvaret overfor arrangøren, som var adciteret af arbejdsgiver, således at de hver skulle bære halvdelen af ansvaret.


Sagen blev ført af FOA – Fag og Arbejde på vegne deres medlem.


Kommentarer:

Resultatet af de to retssager følger fuldt ud de tidligere domme på området, som viser, at arbejdsgiver har en meget betydelig omsorgsforpligtelse for de ansatte ved teambuildingarrangementer.


Bliver en arbejdstager under sådanne arrangementer påført en skade, og kan der påvises selv mindre risikomomenter, der kunne være undgået, vil dette efter omstændighederne være nok til, at der pålægges ansvar.


Der er således tale om en ganske skærpet ansvarsnorm for en arbejdsgiver, som efter vores opfattelse må bære risikoen, når sådanne arrangementer ender med en tilskadekomst.


Eventuelle spørgsmål til teambuilding-sagerne kan rettes til advokat Søren Kroer på sk@elmer-adv.dk, der førte begge sager for skadelidte i både Byretten og Landsretten.


Flere nyheder
Om os