Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.06.2016

Akut lændehold var alligevel en arbejdsskade - ret til varigt mén på 12 %

Kathrine Frøkjær


Ankestyrelsen har, efter retssag og forelæggelse for Retslægerådet, ændret tidligere afslag på anerkendelse som ulykke til en anerkendelse og tilkendt godtgørelse for varigt mén på 12 %.


Udsat for et akut lændehold

En kvindelig pædagog var i december 2011 udsat for et akut lændehold, da hun, siddende på en taburet med hjul på, bøjede sig ned mod gulvet for at samle papir op. Men hun kom ud af balance da et barn rykkede ved bordet, hvorved hun pådrog sig et smæld i ryggen.


Lægen angav, at der udover ryggener desuden var konstateret en diskusprolaps. Ankestyrelsen anerkendte i første omgang ryggenerne, men afviste at diskusprolapsen var en arbejdsskade.


Ankestyrelsen vurderede efterfølgende, at de varige ryggener skyldtes diskusprolapsen og ikke arbejdsskaden. Og efter sagsanlæg ændrede Ankestyrelsen denne afgørelse og afviste nu, at der overhovedet skulle ske anerkendelse af ryggenerne.


Forelæggelse for Retslægerådet

Herefter blev der stillet spørgsmål til Retslægerådet. Retslægerådet udtalte blandt andet, at: Der ikke var påvist egentlige prolapser, men alene degenerative forandringer, som er almindelige og ikke udløst af episoden og i øvrigt ofte ikke symptomgivende. Retslægerådet udtalte endvidere, at generne efter et akut lændehold som regel svinder med tiden, men at smerterne hos op mod ca. 10 % kan blive kroniske eller tilbagevendende.


Ny afgørelse

Herefter traf Ankestyrelsen ny afgørelse, hvor man nu både anerkendte rygsmerterne og fastsatte det varige mén til 12 %. Af begrundelsen for anerkendelsen fremgår, at hændelsen har forårsaget ”den anmeldte skade i form af behandlingskrævende akut lændehold med langvarige og ikke bare forbigående smerter”.


Sagen er herefter hjemvist til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på vurdering af et eventuelt erhvervsevnetab.


Sagens betydning

Sagen og afgørelsen har relevans for vurderingen af, hvilke betingelser der skal til for at få anerkendt en skade som ulykke, herunder betydningen af degenerative forandringer.


Henvendelser vedrørende sagen kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen, der på vegne BUPL har ført sagen. Øvrig information om vores arbejdsskadeområde kan findes her.


Flere nyheder
Om os