Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.03.2014

Ankestyrelsen har nu offentliggjort principafgørelse 13-14 vedrørende, om studerende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven ved praktikophold i udlandet

Elmer & Partnere


I vores nyhed af 28. februar 2014 fortalte vi, at Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om, at en ergoterapeutstuderende var omfattet af den danske arbejdsskadesikringslov, da hun var i praktik i Norge som et led i hendes uddannelse.


Ankestyrelsen har efterfølgende offentliggjort afgørelsen som principafgørelse 13-14.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Kira Kolby Christensen – kkc@elmer-adv.dk – der førte klagesagen på vegne Ergoterapeutforeningen, eller til advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os