Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
21.06.2022

Ankestyrelsens afslag på erhvervsevnetabserstatning efter overgang til efterløn blev ændret ved Retten

Kathrine Frøkjær

Retten i Ålborg har ved dom af 29. april 2022 givet Socialpædagogernes Landsforbund medhold i, at et medlems overgang til efterløn i 2016 i vidt omfang skyldtes en i 2015 anmeldt og anerkendt erhvervssygdom.


Socialpædagogen havde, efter nogle arbejdsmæssige belastninger igennem en årrække fra de beboere, hun var socialpædagog for, pådraget sig kronisk psykisk belastningstilstand, og var også to år efter sygemeldingen, hvor hun overgik til efterløn, i en helbredsmæssig tilstand, hvor hun fortsat var psykisk særdeles sårbar, havde let til gråd og havde svært ved at modstå belastninger, ligesom hun havde svært ved at få overblik over selv ganske enkle arbejdsopgaver.


Hun blev tilkendt godtgørelse for varigt mén svarende til 10% med henvisning til gråd labilitet, tristhed, irritabilitet og koncentrationsbesvær, men fik afslag på erhvervsevnetabserstatning med henvisning til, at hendes skånefunktioner ikke skulle forhindre hende i at varetage et job som almindelig pædagog i en børnehave eller lignende, hvor hun ikke skulle have med meget udadreagerende personer at gøre, og der blev blandt andet lagt vægt på, at hun havde været igennem et rotationsvikariat som pædagog på fuld tid.


Socialpædagogernes Landsforbund anlagde retssag mod Ankestyrelsen med påstand om, at medlemmet var berettiget til erhvervsevnetabserstatning svarende til i hvert fald 25%, navnlig under henvisning til at hun igennem en længere periode efter arbejdsophør, og indtil hun overgik til efterløn, havde søgt adskillige jobs uden held og – som følge af den lange ledighed – havde været ansat i rotationsjob, men faktisk havde vanskeligt ved at overkomme selv forholdsvis dagligdags pædagogiske funktioner, og at Arbejdsskademyndighederne ikke havde indhentet nogen vurdering fra praktik eller jobrotationsstedet om hendes evne til at arbejde fuldt ud som pædagog.


Retten gav på den baggrund medhold i, at hendes erhvervsevne var nedsat med mere end 15%; at overgangen til efterløn ikke skyldtes andre forhold end arbejdsskaden , og at der endvidere ikke var grund til at hjemvise sagen med henblik på, at Myndighederne skulle træffe en ny afgørelse, men at Retten kunne vurdere, at det var tilstrækkeligt bevist, at erhvervsevnen var nedsat med 25%.


Dommen er ikke anket.


 


Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Søren Kjær Jensen, der førte sagen på vegne Socialpædagogernes Landsforbund (SL).


 


Flere nyheder
Om os