Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.02.2014

Ankestyrelsens fleksjob-praksis er i strid med lovgivningen

Elmer & Partnere


Ankestyrelsen trækker formulering i principafgørelse om fleksjob tilbage.


Som omtalt her på siden den 18. februar 2014 traf Ankestyrelsen for nylig den første principafgørelse om fleksjob efter fleksjob- og førtidspensionsreformen. Ankestyrelsen skrev i afgørelsen, at ”arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen, for at man kan være berettiget til fleksjob”. Det er denne formulering, Ankestyrelsen nu trækker tilbage ifølge radioprogrammet Orientering på p1.


Ankestyrelsens afgørelse i strid med reformen

Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, lovede Folketinget i forbindelse med vedtagelsen af fleksjob- og førtidspensionsreformen, at det ikke ville blive sværere at få tilkendt fleksjob. Reformen skulle være med til at sikre, at personer med en nedsat arbejdsevne, men som stadig er i stand til at arbejde op til 25 timer ugentligt, også kan tilkendes fleksjob.


Ankestyrelsens formulering i sin afgørelse betyder, at personer med en nedsat arbejdsevne ikke må være i stand til at arbejde mere end 18,5 timer ugentlig for at være berettiget til fleksjob. Det er en klar stramning af kravene for tilkendelsen af fleksjob, der medfører, at færre personer med nedsat arbejdsevne vil blive tilkendt fleksjob, selvom de egentlig er berettiget hertil ifølge loven.


Ankestyrelsens principafgørelse er således i strid med både hidtidig praksis og loven, herunder formålet med reformen.


Ankestyrelsen trækker formulering tilbage

Ankestyrelsen meddelte umiddelbart, at de ikke havde tænkt sig at rette op på fejlen, før de havde set om kommunerne ville følge Ankestyrelsens afgørelse. Denne udmelding er nu trukket tilbage, og Ankestyrelsen meddeler, at de vil ændre deres seneste afgørelse og fjerne passagen om, at en persons arbejdsevne skal være nedsat med mindst halvdelen eller mere, hvis vedkommende skal kunne tilkendes fleksjob.


Elmer og Partneres erfaringer

Elmer og Partnere fører flere sager for klienter og medlemmer af fagforeninger, som har fået afslag på fleksjob netop med den begrundelse, at deres arbejdsevne ikke er nedsat med mindst halvdelen. Det er således vores erfaring, at kommunerne i høj grad fortsat lægger til grund, at en persons arbejdsevne skal være nedsat med mindst halvdelen – og helst 2/3 -, for at man kan tilkendes fleksjob.


Viser det sig, at en person efter afsluttet arbejdsprøvnings- eller revalideringsforløb er i stand til at varetage et job 18-20 timer ugentligt eller derover, ser vi ofte, at vedkommende får afslag på fleksjob med den begrundelse, at det er muligt, at vedkommende med de rette skånebehov kan komme i arbejde på ordinære vilkår. Det er dog langt fra tilfældet, at det kan lade sig gøre, og vores opfattelse er derfor, at kommunerne i (for) mange tilfælde ikke træffer de korrekte afgørelser i sager om fleksjob.


Efter Ankestyrelsens udmelding om, at formulering i deres seneste afgørelse trækkes tilbage, er forhåbningen, at flere vil kunne henvende sig på kommunernes jobcentre med ønske om at få undersøgt muligheden for tilkendelsen af fleksjob, hvis deres arbejdsevne er nedsat – selv med mindre end halvdelen.


Det er selvfølgelig en udvikling, som vi hos Elmer og Partnere vil følge op på.Flere nyheder
Om os