Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.04.2010

Ansættelsesretlige konsekvenser af askeskyen

Elmer & Partnere

På grund af askeskyens indvirkning på flytrafikken i Europa rejser sig spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere strandet i udlandet har krav på løn under det fravær, der skyldes manglende mulighed for at komme hjem.


I den forbindelse skelnes mellem bortrejse som skyldes ferie og bortrejse som følge af forretningsrejse.


Såfremt medarbejderen er på ferie og på grund af askeskyen ikke kan komme tilbage til Danmark, er det en risiko, den pågældende skal bære. Dette ville være i overensstemmelse med faglig voldgiftskendelse af 2. november 1995, hvor opmanden fastslog, at fravær fra arbejde, der skyldtes voldsomt snevejr, var en risiko, som medarbejderen skulle bære. Der vil imidlertid ikke være mulighed for at bringe andre ansættelsesretlige konsekvenser i brug, og således vil bortvisning eller opsigelse af den grund være udelukket.


Såfremt fraværet skyldes forretningsrejse, vil det være en risiko, som arbejdsgiveren skal bære, hvilket således indebærer, at medarbejderen har krav på sin sædvanlige løn, ligesom arbejdsgiveren skal dække de omkostninger, der er forbundet med ophold og forplejning i udlandet.


Det må anses for tvivlsomt, om arbejdsgiveren kan pålægges at erstatte eventuelle meromkostninger, som den pågældende medarbejder vil have i Danmark som følge af sit fravær.


Spørgsmål angående denne mail eller problemstilling kan rettes til enten advokat Peter Breum eller advokat Jacob Goldschmidt, tlf. 3367 6767.


Flere nyheder
Om os