Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
24.10.2016

Ret til dagpenge: Delebilsordning via GoMore hindrede ikke ret til dagpenge

Kathrine Frøkjær


En a-kasse afviste, at et medlem af a-kassen kunne få dagpenge, fordi han udlejede sin bil via delebilsordningen GoMore. Den afgørelse var forkert.


 


SAGEN KORT


Et medlem af en a-kassen havde udlejet sin bil 10 gange i perioden fra den 11. februar til den 24. marts 2016. Udlejningen skete via GoMores hjemmeside, hvor man via selskabets platform kan arrangere samkørsel eller, som her, udlejning af sin private bil. Udlejningen krævede en indsats fra den pågældende svarende til ca. 1½ time i gennemsnit pr. uge til rengøring af bil og besvarelse af henvendelser.


A-kassen afslog ansøgning om dagpenge med den begrundelse, at den pågældende drev selvstændig virksomhed ved at udleje sin bil via GoMore. A-kassen mente ikke, at han opfyldte betingelserne i driftsbekendtgørelsens § 8. A-kassen lagde vægt på, at det ikke var sandsynliggjort, at udlejningen kun skete uden for normal arbejdstid, og at den pågældende derfor ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet.


Afgørelsen blev indbragt for Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der gav klager medhold. Myndigheden lagde vægt på, at udlejningen ikke var til hinder for, at den pågældende stod til rådighed for arbejdsmarkedet på baggrund af blandt andet følgende forhold:  • den pågældende kunne ifølge aftalen med GoMore frit fastsætte vilkårene for lejeaftalen via sin annonce på GoMores platform

  • både udlejer og lejer kunne annullere en booking indtil tre timer før starttidspunktet for lejeperioden

  • annullation kunne ske senere end tre timer før starttidspunkt mod betaling af mindre gebyrer.


 


ELMER ADVOKATER BEMÆRKER


Det ses af afgørelsen, at det centrale i vurderingen af retten til dagpenge, samtidig med bibeskæftigelse, er, om bibeskæftigelsen er til hinder for varig beskæftigelse. Afgørelsen viser, at det ikke er tilfældet, når den pågældende ikke kontraktretligt eller på anden vis er forhindret i at tiltræde en tilbudt stilling.


Der henvises også til vores nyhed tidligere på året om en lignede problemstilling.


Flere nyheder
Om os