Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
04.04.2013

Dom om det "manglende korsbånd" er anket til Landsretten

Elmer & Partnere


I vores nyhed fra 8. februar 2013 (læs her) er der en nærmere omtale af Byrettens dom, hvor Ankestyrelsens afgørelse i en arbejdsskadesag blev tilsidesat.


Sagen angår krav på godtgørelse for maksimalt 8 % varigt mén og et muligt mindre krav på midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne. Godtgørelsen for varigt mén blev udbetalt, da Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelse om ret her til, hvilket Ankestyrelsen ændrede til ugunst for den arbejdsskadede. Beløbet kan uanset hvad ikke kræves tilbagebetalt. Byretten gav som Arbejdsskadestyrelsen ret til denne beskedne godtgørelse.


Det kan undre, at Ankestyrelsen mener, at en sådan sag nu også skal behandles og afgøres af Landsretten. Der er intet principielt i sagen. Både af hensyn til den arbejdsskadede (skaden indtraf for 8 år siden) men også af omkostningsmæssige grunde burde der være sat punktum for sagen med Byrettens dom. Det forekommer at være ude af proportion, at en sådan sag ender med at koste Statskassen mere end 200.000 kr.; blot fordi Ankestyrelsen ikke er tilfreds med Byrettens resultat.


Henvendelse om sagen kan ske til advokat Karsten Høj, der fører sagen for den arbejdsskadede.


Flere nyheder
Om os