Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.12.2016

AFTALE INDGÅET

Kathrine Frøkjær


I går aftes blev en aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension indgået. Aftalen sikrer, at de danskere, der har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring, kan få dækket skader og blive forsikret fremadrettet.


Elmer Advokater hjælper forsikringstagere, der er omfattet af ordningen.


 


GABLE INSURANCE KONKURS


Den 19. november gik det omtalte forsikringsselskab Gable Insurance konkurs. Ca. 26.000 danskere har tegnet forsikring – bl.a. ejerskifteforsikring – i Gable Insurance via Husejernes Forsikring Assurance Agentur (Husejerne).


Konkursen har betydet, at en lang rækker kunder er kommet i klemme, da de dels ikke har kunnet få refunderet udgifter til igangværende reparationer eller dækket de udgifter, der er opstået som følge af nye skader.


Dertil har de kunder, der har tegnet en ejerskifteforsikring gennem Husejerne ikke mulighed for at tegne en ny forsikring, hvorfor de potentielt kan stå overfor store økonomiske konsekvenser ved fremtidige skader.


Typisk er forsikringstagere dækket gennem den danske Garantifond, men da Gable Insurance havde hovedsæde i Lichtenstein, var de mange tusinde danskere ikke dækket.


Af den årsag har Erhvervsministeriet med bredt flertal i Folketinget og Forsikring & Pension i går aftes indgået en aftale om, at danske kunder, der via Husejerne har tegnet forsikring i Gable Insurance, kan få dækket aktuelle skader og blive forsikret fremadrettet. Aftalen er blevet udmøntet i et lovforslag, som netop er blevet sendt i høring.


 


AFTALENS INDHOLD/LOVFORSLAG


Det foreslås med lovforslaget, at lov om Garantifonden ændres, så loven finder delvist anvendelse på Gable Insurances konkurs i henhold til særlige regler fastsat i loven. Det betyder, at Garantifonden med lovforslaget skal dække visse erstatningskrav, der er udækkede som følge af Gable Insurances konkurs, til forsikringstagere her i landet, der har tegnet en forsikring i Gable Insurance gennem Husejerne.


Efter lovforslaget vil Garantifonden endvidere skulle dække udækkede krav, der vedrører reparationer og udbedring af skader, som er foretaget af håndværkere efter aftale med husejerne i henhold til en forsikring tegnet i Gable Insurance.


 


PERSPEKTIVERNE FOR FORSIKRINGSKUNDERNE


Høringsfristen for lovforslaget udløber i dag kl. 12.00, hvorefter lovforslaget skal hastebehandles i Folketinget. Det vedtagne lovforslag træder i kraft, når det bekendtgøres i Lovtidende.


Ifølge lovforslaget skal krav vedrørende ejerskifteforsikringer anmeldes til Garantifonden senest den 31. marts 2017, og den praktiske skadesbehandling vil blive varetaget af Topdanmark.


Når lovforslaget er vedtaget, vil Elmer Advokater udsende et nyhedsbrev med nærmere oplysning om, hvordan man som forsikringstager skal forholde sig for at få sine krav dækket.


Flere nyheder
Om os