fbpx

Forsikringsret

Forsikringer er til for os, når uheldet er ude. Desværre oplever mange, at forsikringsselskabet afviser at dække skaden. Det sker ofte med den begrundelse, at betingelserne for at opnå dækning ikke er opfyldt. Forsikringsselskabets afvisning kan få stor betydning for din økonomiske eller helbredsmæssige situation. Derfor kan du allerede tidligt i processen få brug for en advokat med speciale i forsikringssager.

Hos Elmer Advokater er vi specialister i forsikringsret og har mange års erfaring i at vurdere, om du har ret til dækning under din forsikring. I sager, hvor der opstår konflikt med forsikringsselskabet, kan vi rådgive og hjælpe dig med at nå til enighed med forsikringsselskabet, så du får den dækning, du har krav på. Om nødvendigt kan vi også føre din sag for Ankenævnet for Forsikring eller for domstolene.

Har du brug for vores hjælp, er du velkommen til at kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

 

HVILKE FORSIKRINGSSAGER KAN VI HJÆLPE MED?

Vi rådgiver og fører sag for både private og virksomheder. Fælles for vores rådgivning er, at vi er uafhængige af forsikringsselskaberne. De eneste interesser vi varetager, er private eller virksomheders interesser over for deres forsikringsselskab.

For private hjælper vi blandt andet med at opnå forsikringsdækning i tilfælde af kritisk sygdom og tab af erhvervsevne. Endvidere hjælper vi private med forsikringssager vedrørende sygeforsikringer, ulykkesforsikringer og ansvarsforsikringer samt sager vedrørende skader på privates båd eller bolig, herunder indbrudstyveri. Vi behandler ikke forsikringssager vedrørende skade på eller bortkomst af motorkøretøjer.

Vi har lavet en oversigt over de mest almindelige privatforsikringer samt en beskrivelse af, hvordan den enkelte forsikring dækker – se den her.

For virksomheder hjælper vi blandt andet med at opnå forsikringsdækning ved skader på virksomhedens bygninger og køretøjer, herunder sager om indbrud og erstatning for driftstab. Endvidere hjælper vi virksomheder med forsikringssager vedrørende erhvervsansvarsforsikringer, produktansvarsforsikringer, rådgiveransvarsforsikringer og ledelsesansvarsforsikringer.I sager vedrørende medarbejderes tab af erhvervsevne hjælper vi også virksomheder med at få udbetalt erhvervsevnetabsydelse fra tab af erhvervsevne forsikringen, når den erhvervsevnetabsramte medarbejder fastholdes i arbejdet.

Vi har lavet en oversigt over de mest almindelige erhvervsforsikringer samt en beskrivelse af, hvordan den enkelte forsikring dækker – se den her.

 

LÆS VORES PERSPEKTIV PÅ FORSIKRINGSRET

Hos Elmer Advokater har vi altid ytret os, hvis vi har oplevet uhensigtsmæssige juridiske forhold for ansatte, borgere og skadelidte – men med udgivelsen af vores forsikringsretlige magasin, perspektiv, så fokuserer vi nu også på forsikringskunderne.

For med perspektiv kaster vi flere gange årligt lys over problematikker, temaer eller udviklinger, som vi oplever har konsekvenser for mange forsikringskunder.

Vi ønsker således at bidrage med viden om et ellers kompliceret område, samt stille skarpt på nogle af de juridiske eller etiske spørgsmål, som måtte rejse sig.

 

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfaring og indsigt gør os til specialister i forsikringsret – derfor kan vi altid sikre dig, at du opnår den mest optimale løsning ud fra dine muligheder og behov.
  • Vi har stor forståelse for de økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser, som et afvist krav på erstatning kan få for dig. Derfor forsøger vi altid at opnå en hurtig afklaring med dit forsikringsselskab, så du kan få den erstatning, du har krav på.
  • Vi kan bistå dig uanset hvor du bor i landet.
  • Vi vil følge dig tæt i hele forløbet, og vi vil løbende informere dig om udviklingen i din sag.
  • Vi altid afklarer dine muligheder for at opnå retshjælpsdækning eller fri proces, så du helt eller delvist kan få dækket dine advokatomkostninger, hvis din sag skal anlægges ved domstolene.

 

BETALING OG OMKOSTNINGER

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Når vi hjælper dig med forsikringssagen, hjælper vi dig samtidig med at undersøge, om du eller din virksomhed kan få dækket de omkostninger, som er forbundet med at føre sagen.

Det kan nemlig være, at forsikringsselskabet skal dække omkostningerne helt eller delvist. Det kan også være, at du eller din virksomhed har en retshjælpsforsikring, som dækker omkostningerne, eller du kan være berettiget til fri proces. I disse tilfælde kan du dog kun få dækket omkostningerne, hvis sagen er anlagt ved domstolene.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Husk følgende

At det er dig, der skal dokumentere, at der er sket en skade, som er dækket af forsikringen.


At du altid skal anmelde skaden til forsikringsselskabet. Dette gøres nemmest via selskabets hjemmeside, og du bør oplyse policenummeret på forsikringen.


At du skal registrere dit sygefravær, hvis du er forsikret mod tab af erhvervsevne. Kontakt også din læge og kommunen, hvis du ikke længere kan udføre dit arbejde.


At du kan klage over en afgørelse til forsikringsselskabets egen klageinstans eller ved Ankenævnet for Forsikring – vi hjælper gerne med begge dele.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev