Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
15.06.2023
Ekspertpanel anbefaler, at det gøres mere attraktivt at være bistandsadvokat

Ekspertpanel anbefaler, at det gøres mere attraktivt at være bistandsadvokat

Justitsministeriet har i en pressemeddelelse offentliggjort resultatet af det såkaldte offer- og vidnepanels arbejde med at belyse ofres og vidners møde med retssystemet. Ekspertpanelet kommer i den forbindelse med seks anbefalinger, som skal sikre en bedre oplevelse, når man som vidne eller offer bliver involveret i en straffesag.

Nogle af ekspertpanelets anbefalinger:

Iværksætte en undersøgelse, af hvilke barrierer der gør sig gældende for, at advokater vil påtage sig sager som bistandsadvokater.

En vurdering af, om det kan gøres mere attraktivt at være bistandsadvokat.

Udarbejde en vejledning om bistandsadvokatens rolle og arbejde med henblik på at skabe større klarhed om bistandsadvokatens arbejdsopgaver og samtidig sikre ensartethed i støtten mv. til forurettede.

Elmer Advokater byder ekspertpanelets initiativ velkomment


Hos Elmer Advokater byder vi ekspertpanelets initiativ velkomment. Det er vigtigt, at der kommer fokus på at få flere dygtige bistandsadvokater, da det er afgørende for, at offeret får den rigtige støtte og juridiske bistand under sagen.


En bistandsadvokats opgave er at forberede og vejlede den forurettede i forbindelse med efterforskningen og den efterfølgende retssag. Herudover er det bistandsadvokatens opgave at opgøre erstatningskravet og fremsætte dette under retssagen eller over for Erstatningsnævnet.


Flere nyheder

Hos Elmer Advokater har vi stor erfaring med rollen som bistandsadvokat. Vi er enige i, at der bør ses på bistandsadvokaternes arbejde og vilkår, herunder uddannelse og aflønning, så flere dygtige advokater vil påtage sig rollen, hvilket vil komme flere ofre til gode.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om os