Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
29.04.2024
Elmer Advokater sikrer klient årlig udbetaling på ca. 300.000 kroner

Om sagen

I en langvarig sag mod et pensionsforsikringsselskab, har Elmer Advokater indgået et forlig, der sikrer forsikringstageren en årlig udbetaling på ca. 300.000 kroner helt frem til pensionsalderen.


Sager om udbetaling under en tab af erhvervsevneforsikring er ofte tunge og langvarige.


Denne sag startede i 2017, hvor pensionsselskabet, der ellers havde udbetalt ydelser i en længere årrække, valget at stoppe udbetalingerne. Forsikringstageren havde modtaget offentlig førtidspension siden 2001 på grund af en alvorlig kronisk sygdom.


Pensionsforsikringsselskabets afgørelse om at stoppe udbetalinger blev påklaget til Ankenævnet for Forsikring, der afviste sagen i august 2020. Ankenævnet kunne ikke afgøre sagen, fordi nævnet ikke ud fra de oplysninger, der var til rådighed, kunne vurdere hvem af parterne, der havde ret.  Ankenævnet henviste til, at sagen måtte afgøres ved domstolene. Den bevisførelse ankenævnet efterlyste, var særligt bevisførelse i form af en udtalelse fra Retslægerådet. En sådan udtalelse kan alene tilvejebringes under en retssag. Retssagen blev anlagt i juli 2021 og Retslægerådet afgav to erklæringer undervejs, senest i november 2023.


Det tager typisk et års tid at forelægge en sag for Retslægerådet, og medvirker til, at det er en tidskrævende proces at føre retssager om forsikringsdækning for tab af erhvervsevne. Retslægerådets udtalelse var stort set entydigt til forsikringstagerens fordel, og gav pensionsforsikringsselskabet anledning til at række ud og søge sagen løst ved et forlig. Det lykkedes at finde en fornuftigt forligsmæssig løsning, og parterne kan nu undgå at skulle mødes i byretten.


Flere nyheder

Elmers kommentar

Resultatet er positivt, men det er beskæmmende, at det skulle tage cirka 7 år at nå til en fornuftig forligsmæssig løsning. For klienten har det været 7 år uden anden indtægt end offentlig førtidspension og 7 år med uvished om udfaldet af sagen. Pensionsforsikringsselskabet og dets advokat var i sidste ende velvilligt indstillet, men det var en lang og sej kamp for forsikringstageren.


Elmer Advokater har en del tilsvarende sager om forsikringsdækning for tab af erhvervsevne og ens for dem er, at de er dokumenttunge og langvarige. Sagsakterne består typisk af hundredvis af sider med lægejournaler, speciallægeerklæringer, statusattest fra egen læge og hospitalsepikriser samt omfattende kommunale akter vedrørende f.eks. sygedagpenge, arbejdsprøvning, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.


Klienterne står ofte meget alene og både helbredsmæssigt og økonomisk i en meget vanskelig situation, hvor de har brug for lægelig, psykologisk og juridisk bistand. Desværre skal de ovenikøbet som regel selv betale herfor. Man kan ikke få retshjælp til en ankenævnssag – til gengæld kan man kun få retshjælp til en retssag, hvis den først har været i ankenævnet. Og taber man sagen i ankenævnet er det svært at få retshjælp i det hele taget!


Det er glædeligt, når det efter mange års kamp endelig lykkes at få en fornuftig dialog og en fornuftig løsning med pensionsforsikringsselskabet.  Men det er ”Davids kamp mod Goliat”. Det er der ikke mange privatpersoners økonomi, der kan holde til i årevis.


Flere nyheder

Forsikringstageren blev bistået af advokat Medea Solevad Plesner, der har mange års erfaring med forsikringsret.

Læs vores seneste indlæg her, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor.

Om os