Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
26.03.2024
Forsikringsselskab kunne ikke gøre regres mod kunde

Københavns byret har frifundet en forsikringstager for et krav rejst mod ham af hans kaskoforsikringsselsskab.


Flere nyheder

Om sagen

Forsikringstageren påkørte ved et uheld en parkeret trailer og en garage. Forsikringstageren kom kørende ad en mørk landevej, der på et tidspunkt svingede skarpt til højre og hvor der i svinget var en anden vej til venstre, som forsikringstageren skulle dreje ned ad.  Forsikringstageren så ikke svinget i tide og kunne ikke nå at dreje. Han kørte i stedet nærmest lige ud og ind i traileren og garagen tilhørende et hus, der lå lige i svinget.  Bilen blev totalskadet, mens der heldigvis ikke skete nogen alvorlig personskade.


Det forsikringsselskab, der havde forsikret bilen og betalt panthaver, krævede beløbet tilbage fra forsikringstageren, idet de hævdede at uheldet skyldtes selvforskyldt beruselse. En bilkaskoforsikring dækker typisk ikke skader på bilen, der skyldes førerens selvforskyldte beruselse.


Flere nyheder

Dommen

Byretten fastslog at:


“Efter retspraksis forudsættes, at skaden som udgangspunkt skal være sket under kørsel med en promille på over 1,2 alkohol i blodet, før kørslen betragtes om forårsaget ved selvforskyldt beruselse, jf. U 1993.857/2H. Ved uheld med en lavere promille, kræves det for at forsikringsselskabet kan blive fri for ansvar, at der ved kørslen foreligger andre omstændigheder, der giver grundlag til at antage, at uheldet er fremkaldt ved grov uagtsomhed fra førerens side i øvrigt.”


Forsikringstageren havde en promille på 0,89 og således noget under 1,2 promillegrænsen. Der var ikke andre omstændigheder ved kørslen, der kunne retfærdiggøre et anbringende om grov uagtsomhed. Forsikringstageren havde overholdt fartgrænsen og forklarede, at det var mørkt, der var ingen belysning, ingen advarselsskilte og han blændede ned fra langt lys til kort lys, fordi han kunne se, at han nærmede sig et hus.


Flere nyheder

Betydning

Dommen indskriver sig i en lang række af domstolsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring om regreskrav og selvforskyldt beruselse og bekræfter således praksis.


Dommen blev afsagt den 6. marts 2024 og kan endnu ankes.


Flere nyheder

Sagen blev ført for forsikringstageren af advokat Medea Solevad Plesner.

Læs domsafgørelsen fra byretten her.

Læs vores seneste indlæg her, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev nedenfor.

Om os