Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.11.2013

Konkursbo havde efter afsigelse af konkursdekret opsagt og fritstillet en medarbejder på barsel i strid med ligebehandlingsloven. Godtgørelse svarende til 9 måneders løn

Elmer & Partnere

Godtgørelse svarende til 9 måneders løn: Konkursbo havde efter afsigelse af konkursdekret opsagt og fritstillet en medarbejder på barsel.


Elmer & Partnere har for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund på vegne et medlem ført en sag i Retten i Randers, der har afsagt dom den 18. november 2013


Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat i en frisørsalon. Under hendes barselsorlov blev frisørsalonen taget under konkursbehandling. Der var 8 medarbejdere i salonen. Af de 8 medarbejdere var 3 medarbejdere gravide eller på barselsorlov.


Konkursboet opsagde og fritstillede dagen efter afsigelse af konkursdekret de 3 gravide og barslende medarbejdere. De 5 øvrige medarbejdere fortsatte i salonen.


I forbindelse med boets afvikling indgik kurator aftale med køber, der inden konkursbehandlingen var ejer af salonen.


Det fremgik af købsaftalen, at de 3 gravide og barslende medarbejdere var opsagt og fritstillet. Det fremgik videre af købsaftalen, at køber overtog og indtrådte i ansættelsesforholdene for de 5 øvrige medarbejdere.


Krav om godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9 blev anmeldt i konkursboet som et privilegeret krav efter konkurslovens § 95. Efter en fordringsprøvelse blev kravet afvist af kurator.


Sagen blev efterfølgende indbragt for domstolene med påstand om, at kurator skulle anerkende kravet på godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9.


Kurator gjorde under sagen blandt andet gældende, at han ikke havde arbejdsgiverbeføjelser, og derfor ikke var omfattet af ligebehandlingsloven.


Retten kom i dommen frem til, at uanset at boet ikke formelt har indtrådt i nogle af ansættelsesaftalerne, har boet ved at bestemme hvilke medarbejdere, som skulle overdrages, reelt opført sig som arbejdsgiver både over for de medarbejdere som blev overdraget, samt over for de medarbejdere som blev afskediget. Boet har i forbindelse med afskedigelserne valgt alene at afskedige nogle af medarbejderne, og har derved, uanset om boet formelt har valgt at indtræde i ansættelsesaftalerne efter konkurslovens § 63, reelt handlet som arbejdsgiver. Retten kom derfor frem til, at de opsagte medarbejdere var omfattet af beskyttelsen i ligebehandlingsloven.


Retten bemærkede videre, at uanset at boet ved at overdrage nogle af medarbejderne har handlet til gavn for boets kreditorer, finder retten ikke, at hensynene til kreditorerne kan vægte tungere end hensynene bag lønmodtagernes beskyttelse.


Retten kom derfor frem til, at konkursboet skulle anerkende godtgørelse svarende til 9 måneders løn efter ligebehandlingslovens § 16, jf. 9.


Henvendelser vedrørende sagen kan rettes til advokatfuldmægtig Louise Gefke Nielsen lgn@elmer-adv.dk.


*


Elmer & Partnere havde for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund på vegne samme medlem samtidig anlagt sag mod køber.


Retten i Randers tildelte den 24. september 2013 medlemmet en godtgørelse på 25.000 kr. efter ligebehandlingslovens § 14, jf. § 2. Henvendelser vedrørende denne sag kan rettes til advokat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs jkf@elmer-adv.dk.


Læs hjemmesidenyheden her:Flere nyheder
Om os