Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.10.2018

Er der i sig selv grundlag for afskedigelse, når to parter går hvert til sit?

Kathrine Frøkjær


Hvis 2 menighedsråd, der sammen har indgået aftale om at have en fælles kirkemusiker, går fra hinanden, giver det så ret til at afskedige den fælles ansatte. Nej, fremgår det af to voldgiftskendelser, der har fundet afskedigelser af denne type uberettiget.


 


Kendelserne viser


Voldgiftskendelserne viser, at opsigelse af et samarbejde om fælles ansatte med 2 arbejdsgivere, ikke i sig selv udgør et tilstrækkeligt sagligt grundlag for afskedigelse.


I stedet må arbejdsgiverne finde en mere lempelig (proportional) løsning, således at samarbejdets ophør  i forhold til den ansatte løses med mindst indgribende skridt. Særligt når afskedigelserne – som i sagernes tilfælde – alene angår de ansatte og ikke selve arbejdsfunktionen.


 


Et opsagt samarbejde


Sagerne omhandler afskedigelse af en organist og en kirkesanger. Begge var ansat i stillinger, hvor de var tilknyttet to kirker. Kirkerne havde hvert deres menighedsråd, men fælles præster. Menighedsrådene indgik aftale om, at de i fællesskab havde henholdsvis organisten og kirkesangeren ansat.  De forrettede dermed tjeneste i begge kirker og havde begge menighedsråd som deres arbejdsgivere.


I 2016 valgte menighedsrådene dog at opsige deres indbyrdes samarbejdsaftaler, da man ikke kunne blive enige om rammerne for organistens og kirkesangerens arbejdstid.


Selvom parterne opsagde deres samarbejdsaftale, havde begge menighedsråd fortsat brug for en kirkesanger og en organisat, og arbejdsopgaverne forsvandt dermed ikke.


Alligevel valgte det menighedsråd, der havde opsagt samarbejdsaftalen, at afskedige kirkesangeren og organisten. Som argument for afskedigelserne brugte menighedsrådene en vejledning fra Kirkeministeriet om, at forudsætningen for stillingen bortfalder, når to ansættelsesmyndigheders samarbejde om ansættelsesforholdet ophører.


 


Voldgiftssagen


På vegne Dansk Kirkemusiker Forening anlagde CO10 sag om usaglig opsigelse mod Kirkeministeriet, der repræsenterede de 2 menighedsråd.


CO10 gjorde gældende, at der i begge sager var tale om usaglige afskedigelser, og at både kirkesangeren og organisten havde krav på godtgørelse.


 


Kendelserne


Ved kendelse blev begge afskedigelser fundet uberettigede.


Af kendelserne fremgår det, at ophøret af samarbejdet om de fælles ansat ikke i sig selv er et forhold, der berettiger afskedigelse, fordi arbejdsfunktionerne ikke ophørte og fordi de almindelige ansættelsesretlige og forvaltningsretlige proportionalitetsgrundsætninger ikke gav en saglig begrundelse for at afskedige kirkesangeren og organisten.


Af den grund er kirkesangeren og organisten tilkendt godtgørelse for usaglig opsigelse.


 


Kontakt


Spørgsmål til sagerne kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagerne på vegne af CO10 for Dansk Kirkemusiker Foreningen.


De to kendelser kan læses her: kirkesangeren, organisten.


 


Flere nyheder
Om os