Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.03.2011

Erhvervssygdom var rettidigt anmeldt - Ankestyrelsen dømt

Elmer & Partnere


Østre Landsret har ved dom af 23. marts 2011 tiltrådt, at en nyuddannet sosu-hjælper, der tidligere havde arbejdet som hjemmehjælper, havde anmeldt en ryglidelse rettidigt.


Sosu-hjælperen havde via sin fagforening “FOA – Fag og Arbejde” anmeldt en ryglidelse i april 2007 som værende mulig arbejdsbetinget. Anmeldelsen skete i tilknytning til, at hun havde fået så store rygproblemer, at hun ikke kunne fortsætte sit arbejde. Arbejdsskadestyrelsen lod hende undersøge af en speciallæge, der på baggrund af oplysningerne om sosu-hjælperens mange års arbejdsbelastninger som bl.a. hjemmehjælper vurderede, at der var en sandsynlig sammenhæng mellem mange års rygbelastende arbejde og ryggenerne. Herefter spurgte Arbejdsskadestyrelsen den pågældende om, hvornår hun af nogen læge fik at vide, at hendes arbejde var årsag til erhvervssygdommen. På dette spørgsmål svarede sosu-hjælperen “maj 1999”. Som følge heraf traf Arbejdsskadestyrelsen og senere Ankestyrelsen afgørelse om, at sagen var for sent anmeldt.


Da det imidlertid viste sig, at sosu-hjælperen i maj 1999 havde henvendt sig til egen læge, fordi hun på det tidspunkt første gang havde fået rygproblemer og ikke havde fået noget om vide om, hvad der var årsagen til rygproblemerne, blev Ankestyrelsen stævnet i sagen. Egen læges journal viste da også, at dette var tilfældet, og der var intet nævnt om mulige årsager til ryggenerne, hvilket egen læge da også forklarede i retten.


Ankestyrelsen mente imidlertid, at der skulle lægges afgørende vægt på hendes svar på det stillede spørgsmål, og fastholdt afgørelsen. Efter at være blevet dømt i byretten ankede Ankestyrelsen dommen.


Vores argument i sagen var, at der var tale om en misforståelse, og at ingen læge i øvrigt ville kunne udtale sig om en eventuel årsagssammenhæng mellem rygbelastninger og ryglidelse uden som minimum at spørge pågældende ud om dennes hidtidige rygbelastninger.


Østre Landsret dømte Ankestyrelsen til at anerkende, at lidelsen var rettidigt anmeldt. Som begrundelse blev bl.a. anført; at der ikke kunne lægges afgørende vægt på det, hun havde skrevet i spørgeskemaet, når man sammenholdt det med de lægelige oplysninger, herunder at hun ikke havde haft rygproblemer, før hun henvendte sig til læge i maj 1999.


Sagen er ført for FOA – Fag og Arbejde v/advokat Søren Kjær Jensen, der kan kontaktes på skj@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os