Erhvervssygdomme

ERSTATNING FOR ERHVERVSSYGDOMME

Er du blevet syg af forhold i dit arbejde, kan der være tale om en erhvervssygdom, og du kan have ret til dækning af visse behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Reglerne om anerkendelse af erhvervssygdomme er komplekse og bygger på et blandet system med en fortegnelse over alment anerkendte sygdomme og så en opsamlingsregel.

Erhvervssygdomsfortegnelsen indeholder de sygdomme, hvor man medicinsk har anerkendt, at der er en klar sammenhæng mellem en bestemt sygdom og udsættelse for bestemte arbejdsmæssige påvirkninger.

I andre tilfælde – eksempelvis hvor der ikke er undersøgelser, der viser en klar sammenhæng, eller hvor den generelle viden om en sammenhæng i øvrigt er utilstrækkelig – så kan enkelttilfælde af sygdomme anerkendes efter opsamlingsreglen.

Anerkendelse efter opsamlingsreglen kræver, at sygdommen i det konkrete tilfælde med overvejende sandsynlighed må anses for arbejdsbetinget. Årsagssammenhængen beror altså på en konkret sandsynlighedsvurdering i det enkelte tilfælde.

Desuden forudsætter opsamlingsreglen, at sagen forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Dette udvalg afgiver i den enkelte sag en indstilling om afvisning eller anerkendelse. Indstillingen er egentlig vejledende, men følges altid af Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen er forpligtet til at forelægge enkeltsager for dette udvalg, medmindre der ikke er udsigt til, at udvalget vil indstille til, at sygdommen skal anerkendes.

 

VI KAN HÆLPE DIG MED DIN ERHVERVSSYGSOMSSAG

Sager om erhvervssygdomme kræver specialistviden for at blive håndteret korrekt.

Elmer Advokater behandler et stort antal sager om erhvervssygdomme. Vi har en særlig erfaring med kvalificering af denne sagstype og med at få sager forelagt for Erhvervssygdomsudvalget.

Vi kan hjælpe dig i alle faser af din sag og med alle typer af sygdomme.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag.

Find øvrig information om vores arbejde med arbejdsskadesager her.

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev