Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.09.2015

Gardinmontørs skulderlidelse var en erhvervssygdom

Elmer & Partnere

Godt syv år efter en tidligere gardinmontør havde anmeldt en dobbeltsidig skulderlidelse (rotator cuff syndrom) som mulig erhvervssygdom, har gardinmontøren fået anerkendt sin lidelse som en erhvervssygdom – efter Erhvervssygdomfortegnelsen. Alt for længe har den tidligere gardinmontør skulle vente på sagens afgørelse. Læs her hvorfor.


Sagens forløb


Efter at have arbejdet i knap 20 år som gardinmontør, fik pågældende i begyndelsen af 2007 tiltagende og arbejdsrelaterede smerter på ydersiden af begge skulderled. Smerterne tog til og gardinmontøren begyndte at tage smertestillende midler og søgte behandling ved kiropraktik og senere fysioterapi. En arbejdsmedicinsk speciallægeerklæring fra juni 2008 vurderede, at der var god sammenhæng med arbejdsbelastningerne og anbefalede endvidere jobskifte.


Tilbage i 2011 afviste Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen dog at anerkende lidelsen som en erhvervssygdom, og ønskede heller ikke at forelægge den for Erhvervssygdomsudvalget, da man ikke mente, at der var tale om ”statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere”. I stedet mente Ankestyrelsens lægekonsulent, at hovedproblemet var slidgigt i begge skulderled.

HK, der behandlede sagen for gardinmontøren, fik sagen vurderet hos HK´s egen lægekonsulent der vurderede at den dobbeltsidige skulderlidelse, med stor sandsynlighed var arbejdsbetinget.


Vi valgte herefter i samråd med HK at udtage stævning, og sagen blev forelagt for Retslægerådet. Efter at have fået forelagt udførlige beskrivelser af gardinmontørens arbejde udtalte Retslægerådet, at der var god sammenhæng med arbejdsbelastningerne og gardinmontørens lidelse. Og udtalte endvidere at det ikke nødvendigvis var udviklingen af slidgigt og smerter, som Ankestyrelsens lægekonsulent tidligere havde vurderet.


Efter den udtalelse fra Retslægerådet ønskede Ankestyrelsen dog at stille yderligere spørgsmål om bl.a. graden af usikkerhed ved vurderingen. Grundet Ankestyrelsens løbende tvivl, har sagen været forelagt for Retslægerådet ad tre omgange.


Efter seneste Retslægerådsudtalelse har Ankestyrelsen i august 2015 anerkendt den tidligere gardinmontørs dobbeltsidige skulderlidelse som en erhvervssygdom efter Erhvervssygdomsfortegnelsen. Mere end fire år efter at der blev udarbejdet stævning. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Ankestyrelsen på intet tidspunkt i sagens langvarige forløb havde vurderet, at sagen skulle hjemvises med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen skal nu viderebehandles med henblik på fastsættelse af mén og erhvervsevnetabserstatning.


Elmer Advokater kommentarer


Selvom erhvervssygdomme kan være forbundet med en del kompleksitet, så har der ikke på noget tidspunkt været tvivl om, at lidelsen i hvert fald skulle vurderes i forhold til rotator cuff syndrom. Det er derfor særdeles forunderligt, at Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen ikke af sig selv kunne nå frem til, at disse betingelser var opfyldt.


Sagen er ført at Søren Kjær Jensen – skj@elmer-adv.dk


Flere nyheder
Om os