Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.02.2020

Forældelse og genoptagelse efter erstatningsloven

Kathrine Frøkjær

Karsten Høj har ført og vundet en sag ved Højesteret om adgangen til at få sin erstatningssag genoptaget, hvis skadelidtes forhold – herunder også erhvervsmæssige forhold – ændrer sig.


Højester udtalte, at den skadelidte, der havde forsøgt at arbejde i en længere periode, kunne kræve sin sag genoptaget, fordi det i mellemtiden havde vist sig, at han ikke kunne arbejde længere med sine gener efter skaden. Genoptagelse kunne ske, selvom det kun var hans erhvervsmæssige forhold – og altså ikke hans helbredsmæssige forhold – der havde ændret sig.


Forældelse har altid været og vil formentlig altid være et gennemgående tema i sagsbehandlingen af krav. Indtræder der forældelse, vil et krav, herunder også et krav om eksempelvis erstatning for en voldsom personskade, nemlig kunne afskæres som bortfaldet, alene fordi skadelidte eller dennes repræsentant ikke har været opmærksom på forældelsesfristen.


I en sag ført af Karsten Høj har Højesteret dog med sin dom af 30. september 2014 sikret, at erstatningsansvarslovens regel om genoptagelse af afsluttede sager vil blive forstået, som det oprindeligt var meningen, da den blev ændret i 2002. Formålet med lovændringen var i højere grad at tage hensyn til de skadelidte, der trods en skade genoptager arbejdet, og som senere må erkende, at de ikke kan klare det i fuldt omfang.


I den konkrete sag blev forsikringsselskabet dømt til at betale erhvervsevnetabserstatning for følger efter en ulykke i 2005. Den skadelidte havde efter skaden været i arbejde på fuld tid i et ikke så krævende arbejde. Efter godt 2 år blev hans job dog nedlagt, og han blev flyttet til andet mere krævende arbejde, som han ikke kunne klare. Det førte til en sygemelding, og i 2011 blev han tilkendt fleksjob. Da han i 2010 kontaktede forsikringsselskabet for at få sagen genoptaget, blev han afvist, fordi de ændringer, der var sket, burde han ifølge selskabet have forudset allerede i 2006, da sagen blev afsluttet. Selskabet påstod derfor også forældelse, fordi der var gået mere end 5 år fra skadens indtræden.


Det var Højesteret imidlertid ikke enig i.


Læs vores nyhed om sagen her.


Flere nyheder
Om os