Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
18.09.2015

Elmer & Partnere har sikret syge veteraner kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, og for de FN-udsendte har vi sikret Forsvarets hjælp til ansøgning om erstatning fra FN

Elmer & Partnere


Forsvaret er nu indstillet på at give vores syge veteraner godtgørelse for svie og smerte, men ikke Balkanveteranerne udsendt før 14. august 1996.


Efter langvarige drøftelser mellem Forsvaret og Advokatfirmaet Elmer & Partnere på vegne Soldaterlegatet har Forsvaret ved afdelingschefen for FAEK (Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor) nu netop meddelt, at Forsvaret giver sig på spørgsmålet om forældelse af krav på kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte.


”Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor vil som også foreslået af Elmer & Partnere tage hovedafsæt i arbejdsskadesikringslovens særregel om forældelse,” udtaler afdelingschef for FAEK Pernille Hershøj. ”Det betyder, at rigtig mange vil kunne få svie- og smertegodtgørelse. Vi er dog juridisk bundet af en ikrafttrædelsesdato, som er den 14. august 1996.”


Advokat Birgitte Filtenborg, Elmer & Partnere, er meget tilfreds med, at Forsvaret nu alligevel ikke vil påberåbe sig, at krav på svie og smerte er forældet, før veteranerne selv er blevet bevidste om, at de er blevet syge, og før de har fået Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om anerkendelse af deres sygdom, typisk PTSD.


”Men jeg synes det er en skandale, at Forsvarsministeren, som jeg som advokat for Soldaterlegatet har skrevet et åbent brev til den 24. juni 2015, ikke har fundet en politisk løsning, så alle vores veteraner, der er blevet syge af deres udsendelse, bliver behandlet lige,” siger Birgitte Filtenborg og tilføjer: ”Jeg håber, at andre politikere nu vil tage initiativ til en politisk løsning, som ligestiller alle veteraner og minder om, at reglerne om kulancemæssig godtgørelse blev indført på et tidspunkt, hvor vi ikke vidste, at hver 10. udsendte soldat ville pådrage sig psykiske mén.”


FN-erstatning

Forsvaret er nu også efter pres fra Elmer Advokater indstillet på at påtage sig opgaven med at ansøge om FN-erstatning til de veteraner, som har været udsendt af FN og pådraget sig en arbejdsskade.


”Arbejdet med ansøgning om FN-erstatning er meget omstændeligt. Ansøgningen skal være på engelsk, og de lægelige bilag skal være officielt oversat til engelsk. En uoverskuelig opgave for mange af de syge veteraner, så det er meget glædeligt, at Forsvaret også på dette punkt har ændret holdning og nu påtager sig opgaven alligevel,” udtaler Birgitte Filtenborg.


Det er vores erfaring, at det tager ca. 2 år at få behandlet en sådan ansøgning, og at erstatningens størrelse i sager om pådraget psykisk sygdom kan forventes at være i størrelsesordenen 7.-14.000 dollars.


Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Birgitte Filtenborg eller advokat Karsten Høj.


Flere nyheder
Om os